Nawigacja

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie - jak przeciwdziałać.

       Przemoc rozpatruje się pod kątem jej doznawania jak i sprawowania. Niektórzy twierdzą, że w polskich rodzinach nie ma przemocy. Inni uważają, że w sprawy rodzinne nie należy ingerować, że to co się dzieje w domu powinno pozostać prywatną jego sprawą. Jeszcze inni twierdzą, że za mało się robi w tym kierunku aby zapobiegać i skutecznie reagować na przemoc w naszych domach.

      Trzeba przede wszystkim wyjaśnić sobie czym jest przemoc? i czym wyróżnia się od zjawisk z pogranicza przemocy ale nim nie jest.  Chodzi tu o takie zjawiska jak agresja, konflikty czy kryzys.

      Agresja jest zachowaniem instynktownym, wrodzonym, pełniącą w świecie zwierząt funkcję przystosowawczą związaną z  przetrwaniem, natomiast w życiu społecznym jednostki nie jest jednak zachowaniem adaptacyjnym. Patrząc na osobę zachowującą się agresywnie często podajemy pod wątpliwość jej stan psychiczny.

      Agresja nie jest jednak równoznaczna ze stosowaniem przemocy, nie jest też zazwyczaj intencjonalna. Jest związana z ,,pękaniem tamy emocjonalnej" czyli potocznie określanym ,, puszczaniem nerwów."Gdy kierowana jest do osób słabszych, wykorzystując przewagę sił, wyrządzając krzywdę przeradza się w przemoc. Istotą przemocy jest wykorzystanie przewagi jednej ze stron.

Szczególnej troski i uważności wymagają osoby, których zdrowotna, życiowa, zawodowa sytuacja czyni ich zależnym od innych.

Reasumując przemocą jest każde zachowanie człowieka które jest intencjonalne ( umyślne), naruszające prawa, godność i dobra osoby.

  Niektórzy badacze wyróżniają dwa główne typy przemocy: przemoc gorącą i przemoc chłodną. Przemoc domowa może mieć różną temperaturę. Pierwsza przemoc gorąca to przemoc naładowana złością, gniewem, agresją ( krzyki, głośne wyzwiska, rękoczyny, impulsywne zachowania). Przemoc chłodna to ta która związana jest z realizacją utrwalonych wzorców zachowania. Powiązana jest z pewnym określonym systemem przekonań, ukształtowanych na bazie tego czego ,,doznało się na własnej skórze".

Musimy pamiętać , że nic nie uzasadnia przemocy, nie ma dla niej usprawiedliwienia.

Przemoc wobec bliskich jest przestępstwem ściganym przez prawo. Prawo chroni ofiary pokrzywdzone przestępstwem związanym z przemocą w rodzinie.

Jeżeli nie jesteś pewna czy padłaś ofiarą przemocy wypełnij test na stronie www.niebieskalinia.pl

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy nie udawaj, że jej nie widzisz.

Zachęć ofiarę by z Tobą porozmawiała.

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej, na Policję lub Niebieską Linię.

KRYZYSOWY TEL. ZAUFANIA 116 123

NIEBIESKA LINIA 22 668-70-00

UWAGA !

Dotychczas ,, Niebieską kartę" zakładali policjanci i pracownicy socjalni w przypadku interwencji wobec przemocy w rodzinie.

Obecnie w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie takie uprawnienie ma również szkoła.

Opracowanie Dorota Kamela.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
    Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 49 78

Galeria zdjęć