Nawigacja

MAŁGORZATA JACKOWICZ

WOS

Od dziś spotykamy się na Skypie. Proszę do mnie dzwonić w porze lekcji: malgorzata.jackowicz@tlen.pl

 

08.04.2020

W dalszym ciągu jesteśmy przy czwartej wladzy, czyli prasie. W naszym kraju ostatnio dużo się dzieje w związku z koronawirusem. Na pewno śledzicie wiadomości w telewizji i internecie. Wyobraźcie sobie, że za czterdzieści lat będziecie o tym opowiadać swoim wnukom. Co im przekażecie? Warto się zastanowić. Dlatego mam dla Was zadanie na ocenę. Należy stworzyć fragment "Dziennika zarazy" i przesłać go do mnie mailem na adres malgorzata.jackowicz@tlen.pl. Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt, spędzonych w gronie najbliższych. Małgorzata Jackowicz

 

03.04.2020

„Jak nas uwodzą reklamy?” (wypowiedź pisemna). Chętni uczniowie mogą napisać krótką pracę na temat „Jak nas uwodzą reklamy?”. Najlepiej, by każdy wybrał jedną lub dwie aktualne reklamy z telewizji, radia lub prasy i je dokładnie przeanalizował. Zachęcam uczniów i uczennice, abyście przed przystąpieniem do pracy przeczytali materiały zamieszczone w serwisie KOSS online. Wypracowanie przysyłajcie na adres mailowy malgorzata.jackowicz@tlen.pl

01.04.2020

Temat dzisiejszej lekcji brzmi: "Opinia, z którą trzeba się liczyć". Chodzi oczywiście o prasę, nazywaną czwartą władzą, bo nieustannie patrzy na ręce władzom właśnie. Czy znacie jakieś pismo opiniotwórcze? Dziś, w dobie epidemii, dziennikarze prześcigają się w newsach, równolegle toczy się dyskusja, czy wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Redaktorzy telewizyjni i prasowi wpływają na naszą opinię na ten temat. Media mają przeogromny wpływ na nasze życie.przekonacie się, gdy przeczytacie temat w poręczniku. Miłej lektury! Małgorzata Jackowicz

 

27.03.2020

Temat dzisiejszej lekcji brzmi: Z wizytą w urzędzie gminy, starostwa, marszałkowskim. Większość tych urzędów nie przyjmuje dziś interesantów, ale możemy się wybrać z wirtualną wizytą. Wejdźcie na stronę Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim i rozejrzyjcie się, z jakimi sprawami można tam się zgłosić. Może kiedyś uda się nam wybrać tam na wycieczkę. Pozdrawiam, Małgorzata Jackowicz

Drodzy Uczniowie! Niestety nie udało mi się wczoraj zamieścić materiałów dla Was. Winien prawdopodobnie przeciążony dziennik. Dziś zamieszczam test powtórzeniowy. Odpowiedzi znajdziecie na stronie KOSS.

 

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. Samorząd gminny przywrócono w Polsce w roku:
a) 1989
b) 1990
c) 1998
d) 1999.

 

2. W Polsce obowiązuje podział terytorialny kraju na:
a) gminy, powiaty i województwa (trójstopniowy)
b) gminy i powiaty (dwustopniowy)
c) gminy i województwa (dwustopniowy)
d) województwa (jednostopniowy).

 

3. Wspólnotę samorządową tworzą:
a) pełnoletni mieszkańcy gminy
b) wszyscy mieszkańcy gminy, w tym dzieci i młodzież
c) władze gminy
d) osoby zatrudnione w danej gminie na umowę o pracę.

 

4. Organami powiatu są:
a) rada powiatu i wybierany przez nią wojewoda
b) rada gminy i zarząd
c) rada powiatu i wybierany przez nią zarząd ze starostą na czele
d) sejmik i wybierany przez nią zarząd ze starostą na czele.

 

5. Od 1999 roku Polska dzieli się na:
a) 15 województw
b) 16 województw
c) 17 województw
d) 18 województw.

 

6. Samorząd województwa ma dwa organy i są to:
a) sejmik województwa i zarząd
b) rada województwa i zarząd
c) wojewoda i marszałek województwa
d) rada gminy i zarząd.

 

7. Wojewoda jest przedstawicielem:
a) samorządu
b) prezydenta RP
c) rządu
d) ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

8. Kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta wynosi:
a) 2 lata
b) 3 lata
c) 4 lata
d) 5 lat.

 

9. Duża, niesformalizowana grupa społeczna związana wspólną tradycją, kulturą i historią, której członkowie najczęściej posługują się jednym językiem i mają wspólne pochodzenie, to:
a) zbiorowość
b) wspólnota
c) naród
d) sekta.

 

10. Przykładem państwa wielonarodowego jest:
a) Finlandia
b) Polska
c) Wielka Brytania
d) Japonia.

 

11. Niechęć i wrogość wobec obcych, szczególnie wobec innych narodów, jest określana jako:
a) nacjonalizm
b) ksenofobia
c) internacjonalizm
d) kosmopolityzm.

 

12. Grupa ludzi, która różni się od pozostałych mieszkańców danego państwa pochodzeniem narodowym, językiem, kulturą i religią, jest określana jako:
a) naród
b) mniejszość religijna
c) diaspora
d) mniejszość narodowa.

 

13. Liczebność mniejszości narodowych w Polsce szacuje się w przybliżeniu na:
a) 10 mln
b) 800 tys.
c) 100 tys.
d) 5 tys.

 

14. Trzy największe mniejszości narodowe zamieszkujące obszar Polski to:
a) Rosjanie, Niemcy, Francuzi
b) Niemcy, Białorusini, Ukraińcy
c) Litwini, Anglicy, Czesi
d) Czesi, Słowacy, Białorusini.

 

15. Funkcjonujący w świadomości społecznej utarty, schematyczny obraz rzeczywistości, odnoszący się m.in. do innych ludzi, to:
a) nacjonalizm
b) ksenofobia
c) stereotyp
d) rasizm.

 

16. Mniejszością etniczną zamieszkującą terytorium Polski nie są:
a) Kaszubi
b) Romowie
c) Niemcy
d) Łemkowie.

 

17. Organizacja, której członkowie w 1995 roku uchwalili tzw. konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, to:
a) Organizacja Narodów Zjednoczonych
b) Rada Europy 
c) Parlament Europejski
d) Sojusz Północnoatlantycki.

 

18. Postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do własnego kraju i jego tradycji, połączona z szacunkiem do innych narodów, jest określana jako:
a) nacjonalizm
b) szowinizm
c) rasizm
d) patriotyzm.

 

19. Liczebność Polonii na świecie szacuje się na:
a) około 50 mln
b) około 25 mln
c) około 15 mln
d) około 1 mln.

 

20. Największe skupisko Polonii na świecie występuje w:
a) Kanadzie
b) Rosji
c) Brazylii
d) USA.

 

21. Największa organizacja polonijna w USA to:
a) Senat Polonii Amerykańskiej
b) Kongres Polonii Amerykańskiej
c) Biblioteka Polska
d) Związek Polaków w USA.

 

22. W Europie – poza Polską – najwięcej Polaków mieszka na terytorium:
a) Litwy
b) Irlandii
c) Niemiec
d) Ukrainy.

 

23. Twórcą narodowego socjalizmu (nazizmu), ruchu politycznego w Niemczech po I wojnie światowej, jest:
a) Paul von Hindenburg
b) Adolf Hitler
c) Rudolf Hess
d) Heinrich Himmler.

 

24. Zbrodnie ludobójstwa oraz zbrodnie wojenne osądza:
a) Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka
b) Rada Bezpieczeństwa ONZ
c) Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
d) Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.

 

25. Termin określający wymordowanie europejskich Żydów w latach II wojny światowej to:
a) noc kryształowa
b) dżihad
c) Holokaust
d) Holocen.

 

26. Miejsca przymusowej izolacji ludności żydowskiej, tworzone przez władze niemieckie na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach Polski i ZSRR w latach 1939–1944, to:
a) obóz
b) getto
c) miejsce odosobnienia
d) osiedle.

 

27. Nazwa stowarzyszenia, które skupia osoby pochodzenia żydowskiego ocalałe od Zagłady w II wojnie światowej, brzmi:
a) Stowarzyszenie „Dzieci Niczyje”
b) Stowarzyszenie „Nasz Dom”
c) Stowarzyszenie Dzieci
d) Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”.

 

28. Konspiracyjna organizacja społeczna pomagająca Żydom założona w 1942 roku przy Delegaturze Rządu RP na Kraj, to:
a) Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota”
b) Pomoc Żydom
c) Rada Pomocy
d) Polska Pomoc.

 

29. Tytuł honorowy, przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie instytucjom i osobom bezinteresownie ratującym Żydów w czasie II wojny światowej, to:
a) Sprawiedliwy Człowiek
b) Sprawiedliwy Obywatel
c) Sprawiedliwy wśród Ludzi Świata
d) Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

 

30. Naród, który nie ma własnego państwa, to:
a) Serbowie
b) Etiopczycy
c) Łotysze
d) Baskowie.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
    Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 49 78

Galeria zdjęć