Nawigacja

 • Moim wyjątkowym wychowankom i rodzicom z klasy 2 SP -pani Eliwa Solecka-Szymańska

 • Zajęcia z tenisa stołowego

  Zajęcia z tenisa stołowego

  Od 03.06.2020 w środy i poniedziałki o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej jest możliwość gry rekreacyjnej w tenisa stołowego.

   

  Obowiązują następujące reguły organizacji zajęć

  1. W zajęciach uczestniczą tylko zdrowe osoby, które akceptują poniższe reguły. 
  2. W zajęciach uczestniczy maksymalnie 12 osób.
  3. Uczestnicy przychodzą na zajęcia miedzy 17:15 a 17:30.
  4. Uczestnicy zajęć myją i dezynfekują ręce po wejściu do obiektu, po korzystaniu z toalet, po wycieraniu nosa itp.
  5. Uczestnicy zajęć do wycierania potu używają osobistych ręczników, chusteczek, które po zajęciach zabierają do domu.
  6. Uczestnicy zajęć przynoszą swój sprzęt. 
  7. Sprzęt użyczony przez szkołę,  raz wypożyczony staje się własnością uczestnika zajęć.
  8. Po zajęciach uczestnicy zabierają do domu przyniesione butelki po wypitej wodzie, opakowania po batonikach itp.
  9. Uczestnicy zajęć wykonują polecenia osób odpowiedzialnych za porządek.

  PIotr Matzanke

   

   

   

 • UWAGA KANGUR 2020

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach

  Międzynarodowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową

  (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

  Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

  Kategorie

   Student

  Konkurs próbny - 22.05.2020, godz. 14:30

  Konkurs Kangur 2020 - 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30

  Junior

  Konkurs próbny - 22.05.2020, godz. 16:30

  Konkurs Kangur 2020 - 29.05.2020 (piątek), godz. 16:30

  Kadet (VII i VIII klasa)

  Konkurs próbny 25.05.2020, godz. 14:00

  Konkurs Kangur 2020 - 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

  Beniamin (V i VI klasa)

  Konkurs próbny - 25.05.2020, godz. 17:00

  Konkurs Kangur 2020 - 03.06.2020 (środa), godz. 17:00

  Maluch (III i IV klasa)

  Konkurs próbny 26.05.2020, godz. 14:30

  Konkurs Kangur 2020 - 04.06.2020 (czwartek), godz. 17:00

  Żaczek (II klasa)

  Konkurs próbny - 26.05.2020, godz. 16:30

  Konkurs Kangur 2020 - 05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

  Uczniowie, którzy potwierdzą swój udział otrzymają w oddzielnej wiadomości loginy i hasła do Platformy dzwonek.

  Instrukcja dla uczestnika konkursu  

  Z uwagi na zmienioną formułę, Konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony zdalnie  za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Oznacza to, że będziesz mógł rozwiązać zadania dostępne na Platformie z poziomu swojego komputera domowego, ewentualnie tabletu czy telefonu, o ile będzie on połączony z Internetem. Upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego urządzenia, podłączonego do stałego i stabilnego łącza internetowego. W przeciwnym razie poproś rodzica lub opiekuna o pomoc. Ze względu na inny charakter Konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut. Przed przystąpieniem do poniższych działań skontaktuj się z opiekunem konkursu w Twojej szkole, aby dowiedzieć się, do jakiej kategorii konkursu zostałeś(aś) przyporządkowany(a) oraz kiedy odbędzie się Twoja sesja konkursu próbnego i konkursu właściwego. Koordynator przekaże Tobie także nazwę użytkownika (login) i hasło, za pomocą których zalogujesz się na Platformie Dzwonek.pl.  

  I. Zalogowanie się i uzupełnienie danych w profilu ucznia Otwórz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Chrome, Edge) i przejdź do strony „www.dzwonek.pl”. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. W polu „użytkownik” wpisz przekazaną Ci nazwę użytkownika. W polu „hasło” wpisz przekazane hasło. Jeśli chcesz zapamiętać wprowadzone dane na tym urządzeniu, zaznacz opcję „Zapamiętaj mnie”. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. Jeśli jesteś pełnoletni, zaakceptuj regulamin. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią z listy w polu “Wiek” wybierz pozycję “Nie jestem osobą pełnoletnią”, wpisz adres, imię i nazwisko rodzica, opiekuna lub nauczyciela, a następnie kliknij przycisk “Akceptuję”. Zaakceptuj regulamin Platformy Dzwonek.pl. Możesz uzupełnić część swoich danych, co ułatwi kontakt z Tobą oraz zwiększy funkcjonalność Twojego konta na Platformie. W tym celu kliknij swoją nazwę użytkownika u góry po prawej stronie, koło ikony lupy.  W polu „Adres e-mail” wpisz swój aktualny adres. Może to być także adres Twojego rodzica lub opiekuna.  W odpowiednich polach uzupełnij imię i nazwisko. Uzupełnienie innych danych nie jest wymagane. Kliknij przycisk „Zapisz zmiany”.   

  II. Przystąpienie do odpowiedniej sesji konkursu Na Platformie Dzwonek.pl zaloguj się na swoje konto. Kliknij zakładkę „Konkursy”. Wyświetlony został wykaz wszystkich kategorii konkursu. Tylko przy Twojej sesji po prawej stronie oprócz przycisku “Szczegóły” będzie widoczny przycisk “Rozpocznij”. Przycisk ten uaktywni się we właściwym czasie, ale widoczny będzie od chwili przypisania Cię do konkursu przez opiekuna szkolnego. Kliknij przycisk „Rozpocznij” przy odpowiedniej sesji konkursu. Po rozpoczęciu sesji konkurs uaktywni się automatycznie. Jeśli w trakcie trwania konkursu nastąpi awaria komputera, zawieszenie się przeglądarki lub przerwa w dostawie prądu czy Internetu, nie musisz wszystkiego rozpoczynać od nowa. Na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce zaloguj się na swoje konto, kliknij zakładkę „Konkursy” i przy danej sesji kliknij przycisk „Kontynuuj”. Wykonane dotychczas działania powinny zostać zapisane. Nie loguj się ponownie na poprzednim urządzeniu lub zmień przeglądarkę, aby uniknąć nadpisania danych aktualnych danymi poprzednimi.  W razie napotkania innych problemów skontaktuj się z opiekunem konkursu w Twojej szkole.  

  III. Sprawdzenie uzyskanych wyników (po informacji od Organizatorów lub opiekuna szkolnego o ich dostępności)  Wyniki nie będą dostępne tuż po zakończeniu Konkursu. Po zakończeniu wszystkich sesji Organizatorzy przystąpią do analizy udzielonych odpowiedzi. Gdy wyniki będą już gotowe, zostaną Ci udostępnione, a informacja o tym zostanie przesłana do opiekunów szkolnych. Poczekaj na informację od opiekuna szkolnego o dostępności wyników na Platformie. Zaloguj się na swoje konto na Platformie Dzwonek.pl. Kliknij zakładkę „Konkursy”. Kliknij dostępny przycisk przy właściwej sesji konkursu. 

  REJESTRACJA ZAKOŃCZONA. KONKURS ZAKOŃCZONY.

  Nauczyciele matematyki Hanna Jędrasik - szkolny koordynator i Hanna Biedruna-Kudź

 • ZAJĘCIA DLA KLAS I-III OD 25.05.2020

  ZAJĘCIA DLA KLAS I-III OD 25.05.2020

  Szanowni Państwo,

   

  Po dokonaniu analizy warunków epidemicznych panujących na terenie powiatu mińskiego, oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie planujemy zorganizowanie zajęć opiekuńczo wychowawczych elementami dydaktyki dla uczniów klas 1 - 3.

   

  Zajęcia będą organizowane od 8:00 do 12:30. Maksymalna ilość osób w grupie - dziewięć. Ilość grup aktywnych od 25.05.2020 - jedna grupa. Maksymalna ilość grup możliwych do zorganizowania w określonym reżimie sanitarnym - dwie grupy.

   

  Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy ważne zaostrzenia dotyczące organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie w określonym reżimie sanitarnym oraz rygorystyczne procedury higieny jak również dodatkowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na terenie placówki. (Dokumenty do pobrania poniżej)

   

  Prosimy o przesyłanie mailem na adres: sekretariat@sphuta.edu.pl pisemnych zgłoszeń na zajęcia następującej treści:

   

  Zgłaszam mojego syna/córkę podać imię i nazwisko do zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas 1-3 w  Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Oświadczam, że zapoznałam/em się i zobowiązuje się do przestrzegania poniższych procedur obowiązujących w placówce.

  • Organizacja pracy na zajęciach opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki dla uczniów klas 1-3 w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie w określonym reżimie sanitarnym
  • Procedury Higieniczne  

  imię i nazwisko rodzica 

   

  PLIKI DO POBRANIA:

  Organizacja pracy w reżimie sanitarnym

  Procedury higieniczne

 • WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLA

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

  Kolejnym, ważnym etapem rekrutacji jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola. Potwierdzenie woli należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja. Z uwagi na wyjątkową sytuację potwierdzenie woli przyjmujemy e-mailem na adres : rekrutacja@sphuta.edu.pl

  W tytule wiadomości należy wpisać Nazwisko i Imię dziecka oraz grupę wiekową (przykład : Kowalski Jan pięciolatki).

  Treść wiadomości: W związku z zakwalifikowaniem do przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) potwierdzam wole zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedziba w Cielechowiźnie.

  Data,  Imię i nazwisko rodziców /opiekunów

   

  WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 • WZNOWIENIE PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  WZNOWIENIE PRACY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  Szanowni Państwo,  

   

  25.05.2020 r. planowane jest otwarcie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców, których charakter pracy i wykonywanie obowiązków zawodowych wymaga przebywania poza miejscem zamieszkania.

  Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy ważne zaostrzenia dotyczące organizacji pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie w określonym reżimie sanitarnym oraz rygorystyczne procedury higieny jak również dodatkowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na terenie placówki. (Dokumenty do pobrania poniżej) 

   

  Prosimy o przesyłanie mailem na adres: sekretariat@sphuta.edu.pl pisemnych zgłoszeń do oddziałów przedszkolnych następującej treści: 

   

  Zgłaszam mojego syna/córkę podać imię i nazwisko   do zajęć opiekuńczo-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. Dziecko wymaga opieki od    określić dni i godziny w jakich dziecko będzie korzystało z zajęć opiekuńczo wychowawczych 

  Oświadczam, że zapoznałam/em się i zobowiązuje się do przestrzegania poniższych procedur obowiązujących w placówce. 

  • Organizacja Pracy Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie w określonym reżimie sanitarnym 
  • Procedury Higieny  

  imię i nazwisko rodzica 


  PLIKI DO POBRANIA:

  Organizacja pracy w reżimie sanitarnym

  Procedury higieny


 • Zmiana sposobu ustalania ocen rocznych

  Zmiana sposobu ustalania ocen rocznych

  Szanowni Państwo

   

  W dniu wczorajszym 14.05.2020, podczas zebrania rady pedagogicznej, po dokładnej analizie wystawionych ocen bieżących, uwzględniając warunki, w jakich realizują swoje obowiązki nauczyciele i uczniowie podjęliśmy decyzję, o zmianie sposobu ustalania ocen rocznych z zajęć dydaktycznych i oceny rocznej zachowania uczniów. Uchwała ma wpływ na sposób ustalania ocen rocznych uczniom klas 4-8.

   

  Treść uchwały:

   

  Uchwała o szczególnym sposobie ustalania ocen rocznych z przedmiotów i rocznej oceny zachowania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

   

  Par. 1 Roczna ocena z zajęć edukacyjnych

   

  1. W roku szkolnym 2019/2020 przy wystawianiu ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów, nauczyciele prowadzący posługują się średnią ważoną. Ocena roczna wystawiana jest, jako średnia ważona wszystkich ocen bieżących uzyskanych w trakcie całego roku szkolnego 2019/2020.
  2. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając szczególne warunki realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może podnieść uczniowi oceną roczną.

   

  Par 2 Ocena zachowania

   

  1. W roku szkolnym 2019/2020 przy wystawianiu ocen rocznych z zachowania wychowawcy nie biorą pod uwagę ilości godzin opuszczonych zajęć i spóźnień.
  2. Wychowawca ustali ocenę zachowania po wysłuchaniu opinii wszystkich nauczycieli uczących w klasie, uwzględniając wywiązywania się ucznia z obowiązków podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. W wyjątkowych przypadkach wychowawca uwzględniając szczególne warunki realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może podnieść uczniowi oceną roczną.

   

  Par. 3 Wyłączenie stosowania niektórych przepisów Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie w roku szkolnym 2019/2020 

   

  W roku szkolnym 2019/2020 nie stosuje się przepisów;

  1. Paragraf 49 ust.1 Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie.

  2. Paragraf 51 ust.6 Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie.

   

  Uchwała wchodzi w życie 14 05.2020

   

  Rada Pedagogiczna podjęła powyższą uchwałę w celu dostosowania sposobu ustalenia ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych i uwzględnienia zaangażowania ucznia w realizację obowiązków w zdalnym nauczaniu przy wystawianiu oceny zachowania, adekwatnie do warunków, w jakich realizowane były zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2019/2020. Uchwała daje też nauczycielom, możliwość podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia ocen rocznych, uwzględniając szczególne warunki realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

   

  Piotr Matzanke

 • 100 CYTATÓW NA 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II.

   100 CYTATÓW NA 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II.

  18 maja 2020 r. będziemy świętować 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz XII. rocznicę nadania imienia Karola Wojtyły naszej szkole. Obecna sytuacja epidemiczna nie pozwala nam na to, byśmy we wspólnym gronie, w szkole uczcili ten dzień. Jednak nie zasypiamy przysłowiowych gruszek w popiele, tylko ruszamy z zadaniem dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców:  100 CYTATÓW NA 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II.  W 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, papież mówił: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Mając w pamięci tamte słowa, zapraszamy do:

  - wybrania jednego cytatu z nauczania czy książek Jana Pawła II, napisania go odręcznie lub komputerowo, umieszczenia go na tle otwartych drzwi, np. wejściowych do domu i zrobienia fotografii;

  - można wykonać  ilustrację do wybranego cytatu, bądź zdjęcie lub grafikę komputerową z zachowaniem wszelkich praw autorskich. Na pracy, gdzie znajduje się ilustracja/zdjęcie zamieszczamy cytat;

  Prace w formie elektronicznej przesyłamy do p. Ireny Nowak (i.nowak@sphuta.edu.pl) do 15 maja b.r. Zostaną one zaprezentowane na stronie szkoły 18 maja.

   

 • ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO I KLASY

  ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO I KLASY

  Szanowni Państwo,

  informuję, iż decyzją Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im.Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie została zamknięta.

   

  Dyrektor

  Piotr Matzanke

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 24.05.2020

  ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 24.05.2020

  Szanowni Państwo,

  Po ustaleniach z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki zajęcia w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiżnie zostają zawieszone do 24.05.2020.

  Dyrektor

  Piotr Matzanke

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 08.05.2020

  ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DO 08.05.2020

  Szanowni Państwo

  • po dokonaniu oceny ryzyka zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS –CoV-2 na podstawie komunikatów PSSE w Mińsku Mazowieckim,

  • po wnikliwej analizie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  • po dokładnym oszacowaniu dostępnych sił i środków,

   

  za zgodą Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki zawiesiłem zajęcia w oddziałach przedszkolnych do dnia 08.05.2020.

   

  Otwarcie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców, których charakter pracy i wykonywanie obowiązków zawodowych wymaga przebywania poza miejscem zamieszkania, planowane jest w następującym trybie:

   

  • 06.05.2020 - opracowanie i udostepnienie do wiadomości rodziców procedur organizacyjnych i higienicznych, według których odbywać się będzie praca oddziałów przedszkolnych

  • 07.05.2020 - określenie i udostępnienie do wiadomości rodziców warunków przygotowania, dostarczania i ceny posiłków dla dzieci oddziałów przedszkolnych

  • 08.05.2020 - zebranie od rodziców zapotrzebowania na zapewnienie opieki dzieciom

  • 11.05.2020 - otwarcie jednego oddziału przedszkolnego dla dzieci wyżej wymienionych rodziców. 

  Piotr Matzanke

   

 • Przedszkole

  Przedszkole

  W związku z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, w przedszkolu w Hucie Mińskiej i innych przedszkolach Gminy Mińsk Mazowiecki kontynuowane będzie  zawieszenie zajęć. W Szkole w Hucie Mińskiej trwają prace przygotowawcze i organizacyjne do otwarcia przedszkola.  O postępach prac będziecie Państwo infomowani na bieżąco. 

  Dyrektor Szkoły Piotr Matzanke

 • Święta majowe oczami naszych uczniów i nauczycieli

  Święta majowe oczami naszych uczniów i nauczycieli

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Święta majowe oczami naszych uczniów i nauczycieli.

 • Święta majowe oczami naszych uczniów i nauczycieli

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Święta majowe oczami naszych uczniów i nauczycieli.

 • Przedszkole

  Przedszkole

   
  związku z decyzją Rządu dotyczącą otwarcia przedszkoli od dnia 06.05.2020 informuję, że w porozumieniu organem prowadzącym trwa analiza możliwości otwarcia przedszkola w Hucie Mińskiej, w podwyższonym “reżimie sanitarnym”, zgodnie z wytycznymi PSSE. 

  Decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek 04.05.2020. 

 • Office 365 INSTRUKCJA

  Office 365 INSTRUKCJA

  Instrukcja pierwszego logowania:

  INSTRUKCJA_PIERWSZEGO_LOGOWANIA_NA_PLATFORMIE_DLA_UCZNIA_.pdf


  Szanowni Państwo 

  Systematycznie realizujemy wyznaczone cele. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia online. Do końca tygodnia potwierdzimy, czy udało się osgnąć założony poziom od 40% do 50% czasu tygodniowo, poświęcanego na lekcje online z wykorzystaniem połączeń wideo, połączeń głosowych, grupowych czatów 

  Zdecydowaliśmy, że docelową platformą, na której będą realizowane zajęcia online zostanie Office 365. W ramach usługi firmy Microsoft nauczyciele i uczniowie uzyska po zalogowaniu dostęp do aplikacji Teams ułatwiającej zdalne nauczanie. 

  Jutro do godziny 14:00 poprzez dziennik elektroniczny zostaną przekazane instrukcje ułatwiające pierwsze logowanie na platformie. Dzieciom młodszym niezbędna będzie pomoc rodziców.  

  W kolejnym tygodniu systematycznie będziemy przenosić zajęcia na platformę Teams. Od 27.04.2020 niektóre klasy już rozpoczną zajęcia z wykorzystaniem tego narzędzia.  

  Od 04.05.2020 chcemy przenieść zdalne nauczanie do aplikacji Teams.  

  Do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności Teams do komunikacji będzie używany Skype.  

  Strona internetowa pozostanie miejscem zamieszczania komunikatów ogólnych, aktualności, ogłoszeń itp.  

  Piotr Matzanke 

 • REKRUTACJA 2020/2021
  21.04.2020

  Moduł REKRUTACJA 2020/2021 został zmodyfikowany

 • REKRUTACJA 2020/2021
  21.04.2020

  Moduł REKRUTACJA 2020/2021 został zmodyfikowany

 • HUCIAKI DLA SZPITALA

  HUCIAKI DLA SZPITALA

  Drodzy Uczniowie! Drogie Przedszkolaki!

  Podziękujmy wszystkim tym, którzy każdego dnia dzielnie i wytrwale, pomimo zagrożenia, pomagają pacjentom Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

  Pamiętajmy, że ciepłe słowa wsparcia kierujemy do WSZYSTKICH, którzy zatrudnieni są w służbie zdrowia, a są to:

  (kolejność w porządku alfabetycznym- nie wyróżniamy nikogo)

  - kierowcy

  - lekarze

  - ochrona

  - personel sprzątający

  - pielęgniarki i pielęgniarze

  - pracownicy pralni

  - pracownicy techniczni

  - pracownicy transportu wewnętrznego

  - ratownicy medyczni

  - rejestratorki

  - salowe

  Jeśli ktoś z Was zna grupę zawodową, która nie została przez nas wymieniona, zadedykuj swoją pracę właśnie jej!

  Co?:  Akcja "Huciaki dla szpitala"

  O co w niej chodzi?:  Wykonaj laurkę lub napisz list (samodzielnie / z rodziną) z podziękowaniem  i ciepłymi słowami dla pracowników Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

  W ten symboliczny sposób podziękujmy pracownikom szpitali w całej Polsce za poświęcenie, odwagę i troskę o nasze zdrowie!

  Co dalej?: Skany lub zdjęcia swoich prac wyślijcie do:

  pani Aleksandry Kitowskiej a.kitowska@sphuta.edu.pl - Uczniowie SP

  pani Anety Kokoszki a.kokoszka@sphuta.edu.pl - Przedszkolaki

  Do kiedy? Czekamy na Wasze prace do 30.04.2020r.

  Nadesłane skany lub zdjęcia prac planujemy przekazać do naszego Szpitala!

 • Rozwiązania organizacyjne na kolejne tygodnie zdalnej nauki.

  Rozwiązania organizacyjne na kolejne tygodnie zdalnej nauki.

  Ustalenia przekazane we wcześniejszym komunikacie dyrektora szkoły pozostają bez zmian.

   

  1. Będziemy zamieszczać materiały na stronie szkoły, w swoich zakładkach  w rytmie wyznaczonym przez  ustalony na II semestr plan lekcji, dla każdej z klas i każdego nauczyciela. Materiały zamieszczać  będziemy do godziny 10:00 w dniu, w którym realizowane są zajęcia.

  • Przy zamieszczaniu materiałów uwzględnimy ich objętość, stopień trudności, zróżnicujemy rodzaj pracy tak,   by nie dominowała praca przed ekranem, pamiętać będziemy,   że to nie jedyne lekcje w tym dniu dla dziecka.

  2. Po zamieszczeniu materiałów:

  • Pozostaniemy online,   do dyspozycji  uczniów, rodziców, którzy mogą nam  zadawać pytania, zgłaszać problemy.

  • W miarę możliwości czasowych, sprzętowych, sieciowych będziemy odpowiadać na te problemy za pomocą poczty, rozmów na skypie.

  3. Ocenianie odbywać się będzie tyko w granicach obowiązujących w szkole zasad oceniania i z uwzględnieniem warunków, w jakich obecnie realizowane są  zajęcia. 

   

  W nadchodzących tygodniach będziemy zwiększać ilość czasu poświęcanego na lekcje online z wykorzystaniem połączeń wideo, połączeń głosowych, grupowych czatów. Chcę by tego typu praca zajmowała od 40% do 50% czasu zdalnego nauczania tygodniowo.

  Głównym miejscem zamieszczania materiałów do zajęć pozostaje strona internetowa szkoły, a głównym narzędziem do komunikacji i pracy online pozostaje Skype. 

  Wybór docelowej platformy, na której będą realizowane zajęcia online nie został dokonany. Wiemy, że nie będziemy rozwijać swojej działalności na platformie epodreczniki.pl. Platforma nie spełniła naszych oczekiwań. Testujemy inne rozwiązania oferowane przez firmę Google i planujemy uzyskać pełen dostęp do narzędzi oferowanych przez firmę Microsoft, która rozpoczęła współpracę z firmą Vulcan obsługującą dziennik elektroniczny. 

  Oczekujemy na zakupy sprzętu, który trafi do uczniów o utrudnionym dostępie do Internetu i nieposiadających urządzeń pozwalających na zdalną naukę. Zakupy realizuje Urząd Gminy.

  Rodzicom planującym uzupełnienie sprzętu elektronicznego sugerujemy dodatkowy zakup słuchawek z mikrofonem. Znacznie poprawiają, jakość komunikacji grupowej.

  Prosimy o stworzenie w miarę możliwości warunków do samodzielnej pracy uczniom w domu.  Ważne jest wspieranie dzieci w samodzielnej pracy, mobilizowanie do systematycznego pobierania materiałów, stawiania się na zajęcia, odsyłania prac nauczycielom. Motywowanie do pracy.

  W przypadku trudności prosimy o zgłaszanie ich wychowawcom klas. Warto skorzystać z porad specjalistów. Zachęcam do takich kontaktów. Szczegóły na stronie szkoły w zakładkach pedagog, psycholog.

  Wszyscy nauczyciele czekają na Państwa informacje zwrotne na temat organizacji zdalnego nauczania w naszej szkole. Prosimy o kontaktowanie się w pierwszej kolejności bezpośrednio z nauczycielami przedmiotów, następnie z wychowawcami. 

   Ze mną najłatwiej jest skontaktować się na adres służbowy dyrektor@sphuta.edu.pl

  Piotr Matzanke

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
  Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 49 78

Galeria zdjęć