Nawigacja

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie

 

Rekrutacja trwa  od 28 lutego do 15 marca 2019 roku.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określają następujące przepisy:

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
  3. Uchwała Nr IV.29.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki
  4. Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

28 luty-15 marca 2019 r.

 

07-09 maja 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 05 kwietnia 2019 r.

 

do 13 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

10 kwietnia 2019 r.

 

14 maja 2019 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

10-12 kwietnia 2019 r.

 

 

14-16 maja 2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

16 kwietnia 2019 r.

 

 

17 maja 2019 r.

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

28 luty-15 marca 2019 r.

 

07-09 maja 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 05 kwietnia 2019 r.

 

do 13 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

10 kwietnia 2019 r.

 

14 maja 2019 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

10-12 kwietnia 2019 r.

 

 

14-16 maja 2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

16 kwietnia 2019 r.

 

 

17 maja 2019 r.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

PRZEDSZKOLE:

          ● DEKLARACJA KONTYNUACJI

          ● WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA

      UCZNIOWIE Z OBWODU SZKOŁY

            ● ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      UCZNIOWIE SPOZA OBWODU SZKOŁY

            ● WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
    Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 49 78

Galeria zdjęć