Nawigacja

HANNA JĘDRASIK

klasa VIII

Dzień dobry

25.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Ostatnia lekcja- pożegnanie z matematyką.

 1. Analizujemy, jak uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z matematyki.
 2. Omawiamy oceny końcoworoczne na świadectwie.
 3. Rozmawiamy na temat bezpiecznych wakacji!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

pozdrawiam

Dzień dobry

24.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Obliczanie prawdopodobieństw-powtórzenie i utrwalenie.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 265-266 wszystkie rozwiązane  przykłady.
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00434-prawdopodobienstwo-wprowadzenie?playlist=385
 3. https://pistacja.tv/film/mat00430-losowanie-na-loterii?playlist=385
 4. https://pistacja.tv/film/mat00431-ile-jest-kulek-w-pojemniku?playlist=385
 5. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 6. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 7. https://pistacja.tv/film/mat00432-rzut-dwiema-kostkami?playlist=385
 8. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  zad 1-4 ze str 111-112
 9. W zeszycie przedmiotowym Sprawdź, czy umiesz ze str 268 

pozdrawiam

Dzień dobry

23.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Obliczanie prawdopodobieństw.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 265-266 wszystkie rozwiązane  przykłady.
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00434-prawdopodobienstwo-wprowadzenie?playlist=385
 3. https://pistacja.tv/film/mat00430-losowanie-na-loterii?playlist=385
 4. https://pistacja.tv/film/mat00431-ile-jest-kulek-w-pojemniku?playlist=385
 5. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 6. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 7. https://pistacja.tv/film/mat00432-rzut-dwiema-kostkami?playlist=385
 8. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  zad 1-4 ze str 111-112
 9. W zeszycie przedmiotowym Sprawdź, czy umiesz ze str 268 

pozdrawiam

Dzień dobry

22.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Ile jest możliwości.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 258-261 wszystkie rozwiązane  przykłady.
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00434-prawdopodobienstwo-wprowadzenie?playlist=385
 3. https://pistacja.tv/film/mat00430-losowanie-na-loterii?playlist=385
 4. https://pistacja.tv/film/mat00431-ile-jest-kulek-w-pojemniku?playlist=385
 5. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 6. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 7. https://pistacja.tv/film/mat00432-rzut-dwiema-kostkami?playlist=385
 8. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  zad 6 ze str 110
 9. W zeszycie przedmiotowym Sprawdź, czy umiesz ze str 264 

pozdrawiam

Dzień dobry

19.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Ile jest możliwości.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 258-261 wszystkie rozwiązane  przykłady.
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00434-prawdopodobienstwo-wprowadzenie?playlist=385
 3. https://pistacja.tv/film/mat00430-losowanie-na-loterii?playlist=385
 4. https://pistacja.tv/film/mat00431-ile-jest-kulek-w-pojemniku?playlist=385
 5. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 6. https://pistacja.tv/film/mat00428-rzut-moneta?playlist=385
 7. https://pistacja.tv/film/mat00432-rzut-dwiema-kostkami?playlist=385
 8. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  zad 1-5 ze str 108-109. 

pozdrawiam

Dzień dobry Ważne!!!!!!!!!

17.06.2020r, a oto praca na dzisiaj tylko dla tych co uczestniczyli w zajęciach "Kreatywna szkoła"

:Piotr B., Joanna K.,Aleksander Ł.,Kamila M., Konrad M.,Oliwia P., Kacper P., Kacper R.,Jerzy W.

Temat:Kreatywna szkoła-"Matematyka-Królowa nauk".

 1. Podaję aktywny link,do którego należy wejść i odpowiedzieć na pytania :
 2. https://forms.gle/y3fTGDdjEufpSeJVA 

pozdrawiam

 

Dzień dobry

15.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Pole koła,długość okręgu- powtórzenie.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 247 wszystkie rysunki przedstawiające zamianę powierzchni koła  w powierzchnię prostokąta. Na str 247 analizujecie wzór : Pole koła   P= πr2  .
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola?playlist=534
 3. https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534
 4. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych Sprawdź, ile umiesz zad 1-7 ze str 106-107. 
 5. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE 1,2,3,4,........

pozdrawiam

Dzień dobry

10.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórkomat- 8.

 

 1. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 8  Trójkąty. Twierdzenie Pitagorasa. 
 2. Ci co jeszcze nie zrobili,przypominam, że na Powtórkomacie8 powinny być już rozwiązane "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16 ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)
 3. Zacznijcie rozwiązywać Testy sprawdzajace 1,2,3,4,5,.... w powtórkomacie w tempie indywidualnym, aby zdążyć do 16.06.2020r.!!!!!!!!!!!!!

pozdrawiam

Dzień dobry

09.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Pole koła.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 247 wszystkie rysunki przedstawiające zamianę powierzchni koła  w powierzchnię prostokąta. Na str 247 analizujecie wzór : Pole koła   P= πr2  .
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola?playlist=534
 3. https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534
 4. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 6-11 ze str 102-103. 
 5. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,3,4,5,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE 1,2,3,4

pozdrawiam

Dzień dobry

08.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Pole koła.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 247 wszystkie rysunki przedstawiające zamianę powierzchni koła  w powierzchnię prostokąta. Na str 247 analizujecie wzór : Pole koła   P= πr2  .
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola?playlist=534
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-5 ze str 102-103. 
 4. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,3,4,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE 1,2,3

pozdrawiam

Dzień dobry

04.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Liczba π.Długość okręgu.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 240 wszystkie rysunki przedstawiające zamianę okręgu w linię. Na str 241 analizujecie wzór : jak powstaje liczbaπ=3,14159265358979...( dzielimy długość okręgu przez długość średnicy). Na str 242 mamy zapisany wzór jak obliczamy Długość okręgu: l= dπ  lub   l= 2πr .
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 6-11 ze str 101-102. 
 4. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE 1,2

pozdrawiam

 

03.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórkomat- 8.

 

 1. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 3 Potęgi i pierwiastki. 
 2. Ci co jeszcze nie zrobili,przypominam, że na Powtórkomacie8 powinny być już rozwiązane "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,11,12,13,14,15,16 ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)
 3. Zacznijcie rozwiązywać Testy sprawdzajace w powtórkomacie w tempie indywidualnym, aby zdążyć do 16.06.2020r.!!!!!!!!!!!!!

pozdrawiam

Dzień dobry

02.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Liczba π.Długość okręgu.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 240 wszystkie rysunki przedstawiające zamianę okręgu w linię. Na str 241 analizujecie wzór : jak powstaje liczbaπ=3,14159265358979...( dzielimy długość okręgu przez długość średnicy). Na str 242 mamy zapisany wzór jak obliczamy Długość okręgu: l= dπ  lub   l= 2πr .
 2. Link aktywny do obejrzenia:https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-5 ze str 100. 
 4. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,2,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE 1,2

pozdrawiam

Dzień dobry

01.06.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Wzajemne położenie dwóch okręgów .

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 238 wszystkie rysunki przedstawiające  wzajemne położenie dwóch okręgów( rozłaczne, przecinające się, styczne: zewnętrznie lub wewnętrznie).W zeszycie przedmiotowym rozwiązujecie Sprawdź , czy umiesz ze str 240.
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-5 ze str 98-99. 
 3. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE

pozdrawiam

Dzień dobry

29.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Styczna do okręgu .

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 234 i 235 wszystkie rysunki przedstawiające prostą i okrąg (ich wzajemne położenie).W zeszycie przedmiotowym rozwiązujecie Sprawdź , czy umiesz ze str 237
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1 ze str 97. 
 3. Sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,11,12,13,14 ,15 i 16 i TESTY SPRAWDZAJĄCE

pozdrawiam

Dzień dobry

28.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Zastosowania matematyki-powtórzenie i utrwalenie wiadomości .

 1. Rozwiązujecie w zeszycie przedmiotowym zadania " Przed klasówką" ze str 158-159
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-6 ze " Sprawdź ile umiesz" str 64-65 , i przesłać do sprawdzenia na adres: h.jedrasik@sphuta.edu.pl najpóźniej do 5.06.2020r. .
 3. Proszę,sprawdzić na Powtórkomacie8 czy rozwiązane są "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,12,13,14 ,15 i 16 

pozdrawiam

Dzień dobry

27.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórkomat- 8.

 

 1. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 11  Graniastosłupy i ostrosłupy
 2. Ci co jeszcze nie zrobili,przypominam, że na Powtórkomacie8 powinny być już rozwiązane "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,12,13,14,15 ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)
 3. Zacznijcie rozwiązywać Testy sprawdzajace w powtórkomacie w tempie indywidualnym, aby zdążyć do 16.06.2020r.!!!!!!!!!!!!!

pozdrawiam

Dzień dobry

26.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Odczytywanie wykresów.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 146 i 147 przedstawione wykresy .
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych ćw. 5-8 str 62-63
 3. Rozwiązujecie Sprawdź, czy umiesz ze str 157 zad 1-3 do konsultacji na lekcjach on-line.       
 4. Przypominam o regularnym zaglądaniu do Powtórkomat8 i rozwiązywaniu Ćwiczeń powtórzeniowych nr 15 Statystyka. Konsultacje w środę na TEAMSIE.

pozdrawiam

Dzień dobry

25.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Odczytywanie wykresów.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku na str 146 i 147 przedstawione wykresy .
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych ćw. 1-4 str 60-61       
 3. Przypominam o regularnym zaglądaniu do Powtórkomat8 i rozwiązywaniu Ćwiczeń powtórzeniowych nr 15 Statystyka. Konsultacje w środę na TEAMSIE.

pozdrawiam

 

Dzień dobry

20.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórkomat- 8.

 

 1. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 15  STATYSTYKA
 2. Ci co jeszcze nie zrobili,przypominam, że na Powtórkomacie8 powinny być już rozwiązane "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 1,12,13,14 ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)
 3. Zacznijcie rozwiązywać Testy sprawdzajace w powtórkomacie w tempie indywidualnym, aby zdążyć do 16.06.2020r.!!!!!!!!!!!!!

pozdrawiam

Dzień dobry

19.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Obliczanie prawdopodobieństw.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku Wzór na obliczanie prawdopodobieństwa na str 142 i  rozwiązany przykłady na str 143.
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-5 str 58-59 z tego tematu.
 3. Przypominam o regularnym zaglądaniu do Powtórkomat8 i rozwiązywaniu Ćwiczeń powtórzeniowych. Konsultacje w środę na TEAMSIE.

pozdrawiam

Dzień dobry

18.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Podział proporcjonalny.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku rozwiązane przykłady na str 140- 141
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujemy zad 1,2,3,4,6,7str 141( z tych zadań odpowiadacie we wtorek na ocenę) i "Sprawdź, czy umiesz" str 142
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-2 str 56-57 z tego tematu.
 4. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 12, 13  Obliczenia praktyczne część 1 i 2

pozdrawiam

Dzień dobry

15.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórkomat- 8.

 

 1. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 12 i 13  Obliczenia praktyczne część 1 i 2
 2. Ci co jeszcze nie zrobili,proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 14  " PROCENTY"                           ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)
 3. Zacznijcie rozwiązywać Testy sprawdzajace w powtórkomacie.

pozdrawiam

Dzień dobry

Dzień dobry

14.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Podział proporcjonalny.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku rozwiązane przykłady na str 140- 141
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujemy "Sprawdź, czy umiesz" str 142
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-2 str 56-57 z tego tematu.
 4. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 12  Obliczenia praktyczne część 1
 5. Ci co jeszcze nie zrobili,proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 14  " PROCENTY"                           ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)

pozdrawiam

Dzień dobry

13.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Czytanie diagramów.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku rozwiązane przykłady na str 134- 135
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujemy "Sprawdź, czy umiesz" str 139
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-2 str 55 z tego tematu.
 4. Powtórkomat8 rozwiązać Ćwiczenia powtórzeniowe nr 12  Obliczenia praktyczne część 1
 5. Ci co jeszcze nie zrobili,proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 14  " PROCENTY"                           ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)

pozdrawiam

Dzień dobry

12.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:VAT i inne podatki.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku rozwiązane przykłady na str 130- 131
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujemy "Sprawdź, czy umiesz" str 134
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-3 str 54 z tego tematu.
 4. Ci co jeszcze nie zrobili,proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 14  " PROCENTY"                           ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)

pozdrawiam

Dzień dobry

11.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Zmiana o dany procent.Lokaty bankowe.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku rozwiązane przykłady na str 125- 127
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujemy "Pytania i zadania kontrolne"  A-D str 125,sprawdź, czy umiesz str 129
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 6-7 str 53 z tego tematu.
 4. Ci co jeszcze nie zrobili,proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 14  " PROCENTY"                           ( przygotować dla mnie pytania na środę!!!)

pozdrawiam

Dzień dobry

07.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Zmiana o dany procent.

 1. Czytacie i analizujecie w podręczniku rozwiązane przykłady na str 125- 127
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-5 str 51-53 z tego tematu.
 3. Proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr 14  " PROCENTY ( przygotować dla mnie pytania)
 4. Będziemy się konsultować zdalnie na TEAMSIE według kalendarza, dziś grupa I  10:50-11:10 ;   grupa II  11:15-11:35.

pozdrawiam

Dzień dobry

06.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Zastosowania matematyki-obliczenia procentowe.

 1. Rozwiązujecie w zeszycie przedmiotowym "Sprawdź, czy umiesz" ze str 124
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 4-5 str 51 z tego tematu.
 3. Proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr14  " PROCENTY
 4. Będziemy się konsultować zdalnie na TEAMSIE według kalendarza, dziś" Zajęcia kształtujące kreatywność"             grupa I  12:30-13:00 ;   grupa II  13:00-13:30.

pozdrawiam

Dzień dobry

05.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Zastosowania matematyki-obliczenia procentowe.

 1. Rozwiązujecie w zeszycie przedmiotowym "Pytania i zadania kontrolne" A-F ze str 120
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych zad 1-3 str 50 z tego tematu.
 3. Proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr14 i test sprawdzający nr14 " PROCENTY
 4. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

04.05.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o symetriach.

 1. Rozwiązujecie w zeszycie przedmiotowym zadania " Przed klasówką" ze str 228-229
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  " Sprawdź ile umiesz" str 94-95 z tego tematu, i przesłać do sprawdzenia na adres: h.jedrasik@sphuta.edu.pl najpóźniej do 7.05.2020r. .
 3. Proszę na Powtórkomacie8 rozwiązać "Ćwiczenia powtórzeniowe nr1 i test sprawdzający nr1"
 4. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I i II na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

30.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o symetriach.

 1. Rozwiązujecie w zeszycie przedmiotowym zadania " Przed klasówką" ze str 228-229
 2. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  " Sprawdź ile umiesz" str 94-95 z tego tematu, i przesłać do sprawdzenia na adres: h.jedrasik@sphuta.edu.pl najpóźniej do 7.05.2020r. .
 3. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

29.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Środek symetrii figury.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat środka symetrii figury na str 224- 225,następnie bardzo dokładnie analizujecie  figury i patrzycie ,gdzie jest ten środek figury( w samym jej środku). Rozwiąż  zad 2a,3str 225, 11str 226 "Sprawdż ,czy umiesz" str 227
 2. Oglądacie lekcję nr 23na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 Środek symetrii figury.
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ćw 1-6 str 92-94 z tego tematu.
 4. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

28.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Symetralna względem punktu.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat symetralna względem punktu na str 221- 222,następnie bardzo dokładnie analizujecie rysunki i figury odbite symetrycznie względem punktu(odcinki łączące te same elementy, muszą przecinać się w jednym punkcie). Rozwiąż "Sprawdż ,czy umiesz" str 224
 2. Oglądacie lekcję nr 22na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8Symetralna względem punktu.
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ćw 4-10 str 89-99 z tego tematu.
 4. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

27.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Symetralna względem punktu.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat symetralna względem punktu na str 221- 222,następnie bardzo dokładnie analizujecie rysunki i figury odbite symetrycznie względem punktu(odcinki łączące te same elementy, muszą przecinać się w jednym punkcie). Rozwiąż zad. 4 str 222 i 6 str 223
 2. Oglądacie lekcję nr 21na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8Symetralna względem punktu.
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ćw 1-3 str 88-89 z tego tematu.
 4. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

24.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Powtórzenie on-line wiadomości do egzaminu.

 1. Ruszamy z systematycznym powtarzaniem do egzaminu on-line na stronie : powtorkomat.gwo.pl
 2. Dostaniecie na e-maila Login i hasło.
 3. Proszę dzisiaj spróbować się zalogować i wykonać I zestaw ćwiczeń i I Test 
 4. Dzień dobry
 5. Szczegóły dzisiaj omówimy na spotkaniach on-line w naszych grupach.
 6. pozdrawiam

23.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Dwusieczna kąta-utrwalenie.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat dwusieczna kąta na str 218- 219,następnie bardzo dokładnie analizujecie konstrukcję jak ta dwusieczna powstaje i czym jest dla tego kąta: 1.półprostą dzielącą kąt na dwa kąty o jednakowych miarach 2. przechodzi przez jego środek 3.leży na jego osi symetrii 4.punkty, które leżą na dwusiecznej kąta są równo oddalone od jego ramion. 
 2. W zeszycie przedmiotowym rozwiązać zad 2str 220( korzystajac z podpowiedzi:konstrukcja ze str 219) i zad 3 i 4 str 220
 3. Oglądacie lekcję nr 20na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 Dwusieczna kata
 4. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat.
 5. Na podsumowanie tego tematu proszę wykonać "Sprawdź,czy umiesz"ze str 220
 6. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

22.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Dwusieczna kąta.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat dwusieczna kąta na str 218- 219,następnie bardzo dokładnie analizujecie konstrukcję jak ta dwusieczna powstaje i czym jest dla tego kąta: 1.półprostą dzielącą kąt na dwa kąty o jednakowych miarach 2. przechodzi przez jego środek 3.leży na jego osi symetrii 4.punkty, które leżą na dwusiecznej kąta są równo oddalone od jego ramion. 
 2. Oglądacie lekcję nr 19, na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 Dwusieczna kata
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat.
 4. Na podsumowanie tego tematu proszę wykonać "Sprawdź,czy umiesz"ze str 220
 5. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

21.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Symetralna odcinka.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat symetralna odcinka na str 216,następnie bardzo dokładnie analizujecie konstrukcję jak ta symetralna powstaje i czym jest dla tego odcinka: 1. prostopadła do tego odcinka 2. przechodzi przez jego środek 3.jest jedną z dwóch jego osi 4.dzieli odcinek na połowy 5.punkty, które leżą na symetralnej odcinka są równo oddalone od jego końców. 
 2. Oglądacie lekcję nr 17, na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 Symetralna odcinka
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat,oraz z podręcznika zadania: 7 str 217.
 4. Na podsumowanie tego tematu proszę wykonać "Sprawdź,czy umiesz"ze str 218
 5. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

20.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Oś symetrii figury.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat oś symetrii figury na str 212-213,następnie bardzo dokładnie analizujecie wszystkie rysunki na których zaznaczone są osie symetrii figury ( może ich być różna ilość). 
 2. Oglądacie lekcję nr 15, na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 
 3. Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat,oraz z podręcznika zadania: 1,2 i 3 str 213, 4 i 5 str 214.
 4. Na podsumowanie tego tematu proszę wykonać "Sprawdź,czy umiesz"ze str 215
 5. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

16.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Symetria względem prostej.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat symetrii względem prostej na str 206-209,następnie bardzo dokładnie analizujecie wszystkie rysunki odbite symetrycznie względem prostej( jedna figura jest odbiciem drugiej względem narysowanej prostej tzn: leżą po przeciwnych stronach prostej, w równych odległościach od prostej, i wszystkie punkty symetryczne w tych figurach muszą leżeć na prostej prostopadłej
 2. Oglądacie lekcję nr 14, Materiał do zajęć: 2 filmiki po ok. 10 minut: Symetria względem prostej i Symetria osiowa w układzie współrzędnych na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat,oraz z podręcznika zadania: 4 i 5 str 209,6 str210, 16 str 211.
 3. Na podsumowanie tego tematu proszę wykonać "Sprawdź,czy umiesz"ze str 212
 4. Będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze, a jutro w piątek  grupa I i II

pozdrawiam

Dzień dobry

15.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Symetria względem prostej.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat symetrii względem prostej na str 206-209,następnie bardzo dokładnie analizujecie wszystkie rysunki odbite symetrycznie względem prostej( jedna figura jest odbiciem drugiej względem narysowanej prostej tzn: leżą po przeciwnych stronach prostej, w równych odległościach od prostej, i wszystkie punkty symetryczne w tych figurach muszą leżeć na prostej prostopadłej
 2.  Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat, i oglądacie lekcję nr 13 symetria względem prostej na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8
 3. Skończyliśmy dział Graniastosłupy i ostrosłupy. Proszę rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń podstawowych ze str 77 "Sprawdź,ile umiesz" i przesłać do sprawdzenia na adres: h.jedrasik@sphuta.edu.pl najpóźniej do 15.04.2020r.
 4. Dzisiaj mija termin odesłania rozwiązanych  zadań z zeszytu ćwiczeń!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

08.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Odcinki w ostrosłupach.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat odcinków w ostrosłupów na str 191-194,następnie bardzo dokładnie analizujecie rozwiązane przykłady na tych stronach, zwracajac uwagę na widoczne w nich trójkąty prostokątne i i śledzicie dalej obliczenia odpowiednich odcinków z twierdzenia Pitagorasa: a2+b2=c2 i w zeszycie przedmiotowym zapiszcie rozwiązania "Sprawdź, czy umiesz" ze str 197
 2.  Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat, i oglądacie lekcję nr 11 i 12 odcinki w ostrosłupach na stronie  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8
 3. Skończyliśmy dział Graniastosłupy i ostrosłupy. Proszę rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń podstawowych ze str 77 "Sprawdź,ile umiesz" i przesłać do sprawdzenia na adres: h.jedrasik@sphuta.edu.pl najpóźniej do 15.04.2020r

będziemy się konsultować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

07.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Objętość ostrosłupów.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat objętości ostrosłupów na str 188-189,następnie zapamiętujecie wzór na objętość ostrosłupa V=1/3 PpH i w zeszycie przedmiotowym zapiszcie rozwiązania "Sprawdź, czy umiesz" ze str 191
 2.  Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat, i oglądacie lekcję nr 9 i 10 objętość ostrosłupów ze strony  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

będziemy się konsutować zdalnie, dziś przypominam grupa II  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

06.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Siatki ostrosłupów.Pole powierzchni.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat siatek i pól ostrosłupów na str 184-185, i w zeszycie przedmiotowym zapisujecie rozwiązania zadanie 1 i 2 str 186 i "Sprawdź, czy umiesz" ze str 188
 2.  Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat, i oglądacie lekcję nr 7 i 8 Siatki i pole ostrosłupów ze strony  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

będziemy się konsutować zdalnie, dziś przypominam grupa I  na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

02.04.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Rodzaje ostrosłupów.

 1. Czytacie informacje w podręczniku na temat ostrosłupów na str 178-181, i w zeszycie przedmiotowym zapisujecie rozwiązania zadanie 6 str 182 i "Sprawdź, czy umiesz" ze str 183
 2.  Uzupełniacie w  zeszycie ćwiczeń podstawowych  ten temat, i oglądacie lekcję Rodzaje ostrosłupów ze strony  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

będziemy się konsutować zdalnie, dziś przypominam grupa II na messengerze.

pozdrawiam

Dzień dobry

27.03.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Codziennie systematycznie  wykonujemy-  "szybkie powtórki przed egzaminem ", z podanej niżej strony:

https://www.oke.waw.pl/. Dziś już jest "dzień 9", który należy rozwiązać, a wcześniejsze uzupełnić w wolnej chwili( zadania do rozwiazania pojawiają się o godz 9:00, natomiast sprawdzić odpowiedzi, czy dobrze rozwiązaliście od godz 15:00).Gdy otworzycie test i po zadaniach z języka polskiego,zaczynają się zadania z matematyki to przed zadaniem 1 jest tabela , w której należy wybrać portal www.epodreczniki.pl: ,a w nim są materiały przypominające daną partię materiału. Skorzystajcie z tego !!!!

będziemy się konsutować zdalnie:messeger , skype,mail lub telefon.

Dokładny terminarz naszych lekcji i konsultacji znajduje się w zakładce "DLA UCZNIA",czyli 

GRUPA I (wszystkie dziewczęta, KONRAD i MATEUSZ) w pon, śr 13:00 - 13:30, piątek dla chętnych 14:30-15:00

GRUPA II (pozostali chłopcy z klasy VIII) w wtorek, czwartek 13:00-13:30,piątek dla chętnych 14:00-14:30

pozdrawiam i do usłyszenia dzisiaj

PILNE!!!! przeczytaj e-maila w dzienniku elektronicznym 31.03 2020 r WTOREK  - próbny EGZAMIN           Ósmoklasisty z matematyki.

26.03.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Odcinki w graniastosłupach.

 1. Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń podstawowych z tego tematu,czytając opracowany temat w podreczniku str 174-175 i oglądając zdalne lekcje ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8 z tego tematu.
 2. Podręcznik-"Sprawdź, czy umiesz: str 177- rozwiazujemy to w zeszycie przedmiotowym  jeszcze raz, teraz samodzielnie dla powtórzenia i sprawdzenia czy pamiętacie.

pozdrawiam

przypominam harmonogram na skype:poniedziałek,środa,piątek 13:00-13:45, wtorek i czwartek 15:00-15:45

Dzień dobry

25.03.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Pole powierzchni i objętość graniastosłupów.Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z tego tematu,oglądając lekcje ze strony

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

Podręcznik-"Sprawdź, czy umiesz: str 173- rozwiazujemy to w zeszycie przedmiotowym  jeszcze raz, teraz samodzielnie dla powtórzenia i sprawdzenia czy pamiętacie.

pozdrawiam

Dzień dobry

24.03.2020r, a oto wasza praca na dzisiaj:

Temat:Pole powierzchni i objętość graniastosłupów.Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z tego tematu,oglądając lekcje ze strony

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

Kalendarz ósmoklasisty-tydzień XIII,poniedziałek i wtorek

https://www.oke.waw.pl/ -szybka powtórka przed egzaminem na bieżąco

będziemy się konsutować zdalnie: skype,mail lub telefon.

pozdrawiam

Witam Was fantastyczni uczniowie

proszę o codzienną i systematyczną pracę w ciągu dnia, a wieczorem w rozmowie z rodzicami zdajcie im relację z waszej pracy (co i ile dzisiaj się nauczyliście, zrozumieliście, a przedewszystkim nad czym musicie jeszcze popracować). Myślę, że przygotowani do egzaminu jesteście już dobrze(chciałabym,żeby było BARDZO DOBRZE), żeby o tym się przekonać musicie teraz sami wykonać pracę sprawdzającą.A oto ona:

 1. Sprawdzić swój zeszyt ćwiczeń podstawowych i go uzupełnić posiłkując się podręcznikiem.
 2. W podręczniku rozwiązać wszystkie zadania  ze " sprawdź, czy umiesz", które znajdują się na końcu każdego tematu.
 3. Pracujemy w kalendarzu ósmoklasisty.
 4. Przygotowywujemy się do poprawy sesji z pusem nr2( partia materiał I semestr), analizujemy źle rozwiązane zadania.
 5. Wchodzimy na stronę OKE Warszawa i otwieramy Szybkie powtórki przed egzaminem. Codziennie o godz.9:00 w tej zakładce podane są przykładowe zadania egzaminacyjne, a o 15:00 już można sprawdzić, czy dobrze rozwiązaliście.
 6. Codziennie uczestniczymy w zdalnych lekcjach i realizujemy jeden temat, który znajduje się na stronie:

            https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje? Potem czytamy ten temat w podręczniku i uzupełniamy zeszyt ćwiczeń.

Ponadto uczniowie, którzy zakupili ZESTAWY ZADAŃ przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, mogą teraz tam spokojnie potrenować i sprawdzić swoje umiejętności na egzamin. Mają tam 15(12zwykłych i 3trudne)Arkuszy egzaminacyjnych razem z odpowiedziami.Uczniowie ,którzy nie zakupili, a chcieliby teraz potrenować, niech napiszą e-maila, wyślę scany. W sytuacjach problemowych, służę pomocą,proszę śmiało pytać drogą e- meilową lub telefoniczną.                                              POZDRAWIAM,jestem z wami.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
  Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 49 78

Galeria zdjęć