Nawigacja

CHEMIA

VII

 

KOCHANE DZIECIAKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA SKŁADAM WAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA. PRZEDE WSZYSTKIM SPEŁNIENIA MARZEŃ, RADOŚCI, CIEPŁA RODZINNEGO, ZDOLNOŚCI BY ŁATWIEJ ŻYĆ W SKOMPLIKOWANYM ŚWIECIE.    

3.06.2020 TEMAT: Elektrolity i nieelektrolity.

Przeczytajcie uważ nie temat z podręcznika  na str. 202-205. Zapiszcie następujące pojęcia w zeszycie:

elektrolity - są to związki chemiczne, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny

nieelektrolity - są to związki chemiczne, których wodne roztwory nie przewodzą prądu elektrycznego

wskaźniki - substancje chemiczne, które przyjmują określone zabarwienie w zależności od odczynu roztworu. Mamy kilka różnych wskażników, np. fenoloftaleina, oranż metylowy, papierek wskaźnikowy.

Odczyn roztworu określa się na podstawie wskaźników kwasowo - zasadowych.

Mamy trzy odczyny: kwasowy, zasadowy i obojętny.

Zadania do wykonania:

1) wypisz 5 elektrolitów i 5 nieelektrolitów

2) zapisz po 3 zastosowania elektrolitów i nieelektrolitów

3) zadanie 1-2 str. 208

4* zadanie 3-4  str.208 (dwa doświadczenia z pełnym opisem na 6 - dla tych, którym brakuje do średniej)

Jutro na Teams jak się połaczymy inaczej pracujecie zdalnie

 

2.06.2020 Temat: Tlenki nazwy i wzory chemiczne.

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 196-201 i rozwiąż zadania 1-5 z podręcznika na str. 201

27.05.2020 Temat: Tlenki metali i tlenki niemetali.

Na podstawie tematu w podręczniku 196-201 i w innych źródłach wyszukaj:

1) 5 tlenków metali i podaj ich zastosowanie w życiu codziennym

2) 5 tlenków niemetali i ich zastosowania

3) zadanie 1-2/201

4) Wyjaśnić - co to jest i do czego służy katalizator.

Czekam na zdjęcia waszej pracy do wtorku.

26.05.2020 Temat: Tlen i tlenki.

Zapoznajcie się z tematem na stronie 193 i w linku.

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P

Zapisz w zeszycie defincję tlenków i ich podział ze względu na charakter chemiczny i podaj po 3 przykłady każdego z nich

Tlenki to ....

tlenki dzielimy na:

- tlenki metali (.....

- tlenki niemetali (....              lub

- tlenki kwasowe (....

- tlenki zasadowe (....

 

 

20.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Woda i roztwory wodne.

O 10.00 rozpoczynacie test online. Test jest aktywny godzinę. Powodzenia.

https://www.testportal.pl/test.html?t=eZ9TnSMuDi98

19.05.2020

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

1. Właściwości wody i jej znaczenie.

2. Do czego służy woda?

3. Rodzaje roztworów

4. Rozpuszczalność substancji

5. Stężenie procentowe - w zadaniach.

Temat: Stężenia procentowe - rozwiązywanie zadań.
Cele lekcji: uczeń
1) zapisuje dane i szukane na podstawie przeczytanego zadania
2) zamienia cm3 na dm3 i odwrotnie 
3) przekształca wzór na gęstość by wyznaczyć mr 

Przeczytaj dokładnie przykład 48, na jego podstawie wykonaj 
zadanie 7/191
Dane:                              Szukane:
...... = 0,4 dm3 = ….... cm3            …..... = ?
d = 1.09 g/cm3
….. = 10%

Przypominajka: 

Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Rysunki odręczne
Po przekształceniu wzoru otrzymujemy mr= d x V

Obliczenia: mr = 1.09 g/cm3 x ………… cm3 = …….. g 

Odp. 
Karta pracy - zadania do wykonania
Prezentacja o wodzie 
Praca domowa

 

12.05.2020.

Temat: Stężenia procentowe - rozwiązywanie zadań.

Nadal rozwiązujemy zadania - dzisiaj ostatni rodzaj z uwzględnieniem gęstości roztworu. Przeczytajcie uważnie temat z podręcznika i szczególnie wnikliwie przeanalizujcie przykład 48 na stronie189. Na podstawie przykładu rozwiążmy zadanie 7/191

Przygotujcie pytania odnośnie zadań z karty pracy.

Jutro spotkanie na Teams 13.30

6.05.2020

Temat: Rozpuszczalność substancji - stężenia procentowe.

Nadal rozwiązujemy zadania. Dzisiaj odczytujemy masę substancji z krzywych rozpuszczalności i wykorzystujemy te dane do rozwiązania zadania.

zajęcia na Teams 10.00

5.05.2020

Temat: Rozcieńczanie i zatężanie roztworów.

Materiały do lekcji umieściłam na Teams/Chemia 7a.

Będziemy rozwiązywać zadania 5 i 6/191. Czekam na zadania domowe i prezentację.

29.04.2020.   Temat: Stężenia procentowe - rozcieńczanie roztworów.

Rozcieńczanie roztworu polega na zwiększeniu ilości rozpuszczalnika (wody) w roztworze przy jednoczesnym braku zmiany ilości masy substancji rozpuszczonej w tym roztworze.

Masa substancji (ms) zostaje bez zmian, a masa rozpuszczalnika i masa roztworu się zmienia - to wpływa na zmianę Cp. Stężenie procentowe roztworu wtedy zawsze maleje.

zadanie

28.04.2020 Temat: Stężenia procentowe - rozwiązywanie zadań.

Nadal rozwiązujemy zadania

Zadanie  1.                                                                                  mr                                       Cp

Oblicz ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu 20%?

Dane:                  szukane1:

mr = 200g              ms =?

Cp = 20%

obliczenia: (I sposób)

mr (100%) = 200g

Cp (20%) = ms, z tego wynika ms = 20% x 200g : 100% = 40 g

(II sposób) matematyka/procenty   

100% = 200g

10% = 20g

20%= 2 x 20g = 40g

(III sposób) ze wzoru - ms =  Cp  x ms : 100%

ms = 20% x 200 g : 100% = 40g

Odp. Ilość substancji rozpuszczonej w tym roztworze wynosi 40g.

ZADANIA DO WYKONANIA

Zadanie 2/191

Oblicz ile gramów soli zostanie po całkowitym odparowaniu wody z 80 g roztworu o stęzeniu 2%.

dane:                                              szukane:

.... = 80g                                                    ms = ?

.... = 2%

obliczenia:

Zadanie 3

Oblicz masę substancji, jeżeli mamy 500g roztworu o stężęniu 5%.

NA ZADANIE 2 i 3 czekam najpóźniej do jutra do 9.00.

Jutro trenujemy na SKYPE 12.30. HB

https://epodreczniki.pl/a/zmiana-stezenia-roztworu/D1A3ZPREe

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

22.04.2020 Temat: Stężenia procentowe - rozwiązywanie zadań.

Na zajęciach zrobiliśmy - informacja dla tych, których nie było: PK, KO

Zadanie 2.

Do 350 g wody wsypano 50 g soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

dane:                                             szukane:

ms = 50g                                       Cp = ?

mH2O = 350g

obliczenia: mr =50g + 350g = 400g                 Cp = 50g/400g x 100% = 50%/4 = 12,5% (skróciły się zera i gramy w liczniku i mianowniku)

Odp. Stężenie tego roztworu wynosi 12,5%

Zadanie 3. Zrobione na SKYPE

I zadania na jutro. Spotykamy się o 10.30 na Skype.

Poczytajcie w podręczniku przykłady od str. 185

Zadanie 4.

Do szklanki zawierającej 240ml (=240g) wody wsypano dwie łyżeczki cukru o masie 10g. Oblicz Stężenie otrzymanego roztworu.

 

 

Zadanie 1/191podręcznik

proszę spróbować zapisać dane, szukane, obliczenia

Powodzenia HB

21.04.2020  Notatka do zeszytu i spotykamy się 12.30 na SKYPE.

Temat: Stężenia procentowe - rozwiązywanie zadań.

Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania. Wiedzę jaką zdobyliście pomoże nam rozwiązać zadania. Korzystamy ze wzoru chemicznego Cp = ms/mr  x 100%

Cp - stężęnie roztworu wyrażone w %

ms - masa substancji rozpuszczonej

mr - masa roztworu

Masę roztworu obliczamy dodając masę substamcji rozpuszczonej do masy rozpuszczalnika (wody)  mr = ms + mH2O

Woda jest tylko rozpuszczalnikiem nigdy nie jest roztworem sama, dopiero zmieszana z substancją rozpuszczana tworzy roztwór, np. woda + cukier = słodka woda.

Zadanie 1.

Oblicz stężenie procentowe (Cp) roztworu, jeżeli w 100 g wody rozpuszczono 20 g cukru.

Rozwiązanie:

Dane:                                                 Szukane:

ms = 20 g,                                            Cp = ?

mH2O = 100g 

Obliczenia:

Musimy obliczyć masę roztworu, więc stosujemy wzór mr = ms + mH2O = 20 g+ 100 g = 120 g

teraz możemy obliczyć stężenie procentowe Cp, stosując wzór Cp = ms/mr  x 100%  (I SPOSÓB)

Cp = 20 g/120g x100% = 2/12 x 100% =1/6 x 100% = jak podzielimy 1:6 = 0,166666 x 100% = 16,7% (w zaokrągleniu) = 17%

(II SPOSÓB) obliczamy Cp z proporcji

mr = 100% - 120 g

ms = Cp - 20 g

Cp = 20 g x 100% : 120 g = 16,7% = 17 %

Odp. Stężenie tego roztworu wynosi około 17 %.

Proszę przepisać tę notatkę do zeszytu. Podam jeszcze jedno zadanie, przepiszcie i zrobimy je jutro razem na lekcji online.

Zadanie 2.

Do 350 g wody wsypano 50 g soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

próbujcie sami, jutro sprawdzimy.... HB

 

15.04.2020  Witajcie po świętachwink

Temat: Zmiana stężenia roztworu.

1) Przeczytajcie uważnie przygotowany materiał.

https://epodreczniki.pl/a/zmiana-stezenia-roztworu/D1A3ZPREe

2) Zapiszcie w zeszycie na czym polega proces rozcieńczania roztworu i zatężania roztworu - można przedstawić te procesy za pomocą rysunków.

Przypominam o pracach (zaległych) surprisePOZDRAWIAM HB

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam Wam uczniowie i Waszym rodzicom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych Wiary, Nadziei i Miłości. Niech radość ze Zmartwychwstania Pana niesie pokój i wzajemną życzliwość oraz stanie się źródłem wzmacniania ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dużo radości i optymizmu. Hanna Biedruna
WESOŁEGO ALLELUJA!

8.04.2020

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

Przeczytajcie, zastanówcie się, gdzie spotykamy takie roztwory i jak je można stworzyć.

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi

https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-a-rozpuszczalnosc-substancji/Dzo7lc4Os

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

Pozdrawiam HB

6.04.2020       Kochani Uczniowie

Mija kolejny tydzień bez lekcji i spotkań w szkolnych murach. Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się wszyscy i Wy Uczniowie i My Nauczyciele nie jest komfortowa i łatwa. Wymaga od nas wszystkich wiele wysiłku i wkładu pracy aby podołać nowym wyzwaniom w postaci zdalnego nauczania.   Wierzę gorąco, że przez ten czas nabraliście już nawyków, a gdyby nie oto kilka wskazówek dla Was, które mogą pomóc aby Wasz każdy dzień był udany, a rodzice mogli wykonywać spokojnie swoje obowiązki.

1) Harmonogram dnia: ustal swoje posiłki,  czas na naukę, odpoczynek, odrabianie lekcji, czytanie książek, zabawę,  obowiązki domowe, słuchanie muzyki, oglądanie TV, swoje pasje, pomoc rodzicom lub rodzeństwu,  itp.

2) Pozostawaj w kontakcie (telefonicznym, przez komunikatory, aplikacje) ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy, przyjaciółmi, nauczycielami,  rodziną, znajomymi.

3) Bądź wyrozumiały dla swoich bliskich, brak oddechu od  siebie, przebywanie w jednym mieszkaniu, domu może czasami powodować spięcia i nieporozumienia. Każdy z nas potrzebuje przestrzeni dla siebie, zarówno Ty jak i Twoi bliscy.
4) Znajdź lub odnów swoje pasje, popracuj nad czymś czego nie robiłeś do tej pory z braku czasu. Może odkryjesz w sobie jakiś  talent, wszystko zależy od Ciebie. Może po powrocie do szkoły przedstawisz swoje hobby.

5) Nauka - ważna sprawa. Nie odkładaj jej na jutro, zrób wszystkie lekcje dzisiaj, odrób pracę domową - odeślij ją do nauczycieli - otrzymasz ocenę. W obecnej sytuacji jest to bardzo ważne. Bądź odpowiedzialny za siebie. Dorośli na pewno Ciebie wesprą i pomogą gdybyś miał problem. Zawsze możesz poprosić nauczyciela o pomoc i wyjaśnienie niezrozumiałych dla Ciebie treści - napisz do Niego.

6) Nie zamykaj się, bądź otwarty, nawet jeśli sytuacja Cię przeraża i odczuwasz niepokój i lęk. Porozmawiaj z rodzicami, siostrą, bratem czy dziadkami. Możesz także napisać do pedagoga, wychowawcy czy innego nauczyciela.

7) Dbaj o swoje zdrowie. Nie siedź za długo przed komputerem - wykorzystaj go do nauki. W okresie nauczania zdalnego komputer jest Ci niezbędny, ale długotrwałe siedzenie przed monitorem może powodować dolegliwości - ból głowy, złe samopoczucie. Poćwicz trochę w domu, pograj w planszówki, poczytaj książki, pobaw się z rodzeństwem, pomóż w przygotowaniu posiłków, może sam coś przyrządzisz.

Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do rozwijania swoich talentów.  Powodzenia Hanna Biedruna
Pozdrawiam Was i Waszych rodziców

7.04.2020.

Temat: Utrwalenie wiadomości o wodzie.

Pracowaliście samodzielnie oglądając zdalne lekcje, materiały z platforny epodreczniki i korzystaliście z podręczników. Wykonaliście zadania i mam nadzieję, że każdy z was wykonał 2 doświadczenia. Wykonane 2 doświadczenia z obserwacjami i wnioskami i zdjęciami przesyłacie do oceny do 9.04.2020r. Teraz przygotowałam dla was materiał, w którym sprawdzicie swoją wiedzę z przerobionego w domach materiału.

https://learningapps.org/2331585

https://learningapps.org/1195276

https://learningapps.org/7286385

https://learningapps.org/4775659

Wykonajcie zadania nawet kilkakrotnie. Życzę powodzenia HB

01.04.2020  Piszecie, że jest problem z linkiem. Przepraszam za trudności. Proszę go skopiować i umieścić w nowym oknie. Jeżeli wyskakuje błąd, proszę pracować z podręcznikiem. Przeczytać, tam też zawarte są doświadczenia - wykonajcie 2 dowolne. Rozwiązujecie zadania z podręcznika przy tym temacie i zapisujecie je w zeszycie. Nie przesyłajcie prac domowych. Systematycznie zapisujcie tematy i zadania do tematu podając strony - zeszyt będzie sprawdzony. Pozdrawiam HB

31.03.2020  Witajcie siódmoklasiści oto praca na następny tydzień. Materiał zawiera kilka doświadczeń - które wykonujecie samodzielnie w domu. Zachęcam wszystkich do takiej aktywności.

Temat: Rozpuszczalność substancji.

Zapoznaj się z materiałem poniżej. Przeczytaj uważnie. Wykonaj przygotowane zadania w linku:

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO

Zapisz w zeszycie od czego zależy rozpuszczalność substancji.

Wykonaj doświadczenia w domu, a obserwacje i wnioski zapisz w zeszycie jako prace dodotkowe. Życzę powodzenia. W razie czego pytajcie - piszcie w dzienniku elektronicznym lub na pocztę służbową h.biedruna@sphuta.edu.pl - tu też możecie przesyłać prace domowe.

Życzę zdrowia pozdrawiam HB

25.03.2020  Witam 7 klasę

TEMAT: Woda jako rozpuszczalnik.

Na podstawie tego samego linku, punkt 7 i 8 wykonujecie w domu doświadczenia ściśle według instrukcji. Obserwacje i wnioski zapisujecie w zeszycie.

PRACA DODATKOWA:  Kto  z was chce może te oba tematy wykonać jako prezentację multimedialną dodając znaczenie wody i rolę w życiu i we Wszechświecie. WSZYSCY WYKONUJECIE ZADANIA NA SAMYM KOŃCU - PUNKT 9 I ZAPISUJECIE ODPOWIEDZI W ZESZYCIE (PODSTAWA DO OCENY). KOCHANI życzę powodzenia, macie czas do następnego tygodnia, w razie pytań - piszcie na adres h.biedruna@sphuta.edu.pl                                             

pozdrawiam HB

24.03.2020   WITAM KLASĘ 7

Rozpoczynamy naukę online. Zostajecie nadal w domach. Zmieniłam trochę tematykę lekcji chemii. Skupimy się na najbardziej znanej wszystkim cieczy - wodzie.

Temat: Woda - właściwości i rola wody w środowisku i życiu człowieka.

Odszukujecie ten temat w podręczniku, możecie skorzystać z linku, który zamieściłam poniżej

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DN

Na podstawie tekstu zapisujecie w zeszycie przedmiotowym właściwości wody od myślników, pamiętając o wzorach chemicznych, nazwach (są dwie - systematyczna i zwyczajowa), temperatury topnienia, wrzenia, gęstości, rozpuszczalność, toksyczność, reakcje z innymi substancjami, charakterystyczne tylko dla wody własciwości. Proszę uwzględnić w notatce wyjaśnienie następujących terminów: dipol, asocjacja, budowa polarna (wskazane rysunki).

Na koniec wyszukujemy zastosowania wody w życiu:

Życzę powodzenia i zdrówka HB

17.03.2020 Witam ponownie

4) Zachęcam do korzystania z zamieszczonych materiałów w zakładkach, szczególnie przez Panią Jackiewicz w zakładce geografia. Można na tej stronie wejść na chemię, klasa 7 i można trenować rozwiązywanie testów, utrwalających wiadomości i umiejętności. Życzę powodzenia.

 Witam uczniów i rodziców.

1) Utrwalamy wiadomości i umiejętności tworzenia wiązań chemicznych:

kowalencyjnych niespolaryzowanych

https://epodreczniki.pl/a/wiazania-chemiczne---kowalencyjne-i-kowalencyjne-spolaryzowane/DZZ44URWd)

kowalencyjnych spolaryzowanych i jonowych

https://epodreczniki.pl/a/wiazanie-jonowe/DwtGprrwy

Wróćcie do zeszytów tematycznych i podręcznika. Zebrane wszystkie razem wiązania

https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php?page=Typy%20wi%C4%85za%C5%84%20chemicznych

Do 24 marca wykonajcie prace domowe i dodatkowe w postaci notatek, plakatów lub prezentacji.

2) Zachęcam do skorzystania ze stron:

https://www.gov.pl/zdalne lekcje

https://nowaera.pl/nz

https://epodreczniki.pl/chemia

3) Utrwalamy wiadomości o wartościowości i tworzeniu wzorów chemicznych: sumarycznych i strukturalnych. Szukamy na w/w stronach materiałów do utrwalania wiadomości i umiejętności. Na tych stronach znajdują się ćwiczenia do trenowania i sprawdzania swoich umiejętności.

W razie pytań proszę pisać korzystając z dziennika elektronicznego, tam proszę zostawić maila z pytaniem będę osobiście odpowiadała na pytania i próbowała pomagać w razie trudności.

Pozdrawiam. Trwajcie w kwarantannach domowych. Życzę wytrwałej i systematycznej pracy. HB

 
 

 

 

31.03.2020

Temat: Rozpuszczalność substancji.

Zapoznaj się z materiałem poniżej. Przeczytaj uważnie. Wykonaj przygotowane zadania w linku:

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO

zapisz w zeszycie od czego zależy rozpuszczalność substancji.

Możesz wykonać doświadczenia w domu, a obserwacje i wnioski zapisz w zeszycie jako prace dodotkowe.

Życzę powodzenia.W razie czego pytajcie - piszcie w dzienniku elektronicznym lub na pocztę służbową h.biedruna@sphuta.edu.pl.

Tu też możecie przesyłać prace domowe. pozdrawiam HB

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
  Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 49 78

Galeria zdjęć