Nawigacja

INFORMATYKA

Klasa 4

Zadanie domowe: Wykonaj w programie Paint rysunek żaglowca:

 

Zadanie domowe: Napisz 7 zasad, których powinniśmy przestrzegać, aby chronić się przed kradzieżą naszych danych osobowych w Internecie.

Lekcje online z informatyki dla klasy 4A będą odbywały się w piątki  w godzinach 10:50-11:35  za pomocą SKYPE.  Nazwa grupy na SKYPE, na której prowadzone będą lekcje to:  Klasa 4A Informatyka Huta Mińska.  

 

3 kwietnia (piątek) w godzinach 11:45-12:30 zgodnie ze szkolnym planem lekcji odbędzie się lekcja online z informatyki dla klasy 4  za pomocą komunikatora SKYPE. Nazwa mojego konta na SKYPE to: SP 6 Leszek Pietrzykowski. Zapraszam uczniów do udziału w lekcji.

W przypadku trudności z wykonywanie zadań domowych zapraszam do kontaktu na Skype  (postaram się pomóc)  codzienie od poniedziałku do czwartku w godz. 17:00-18:00.  Moje dane na Skype:  nazwa użytkownika  Skype:  live:leszekpt   SP 6 Leszek Pietrzykowski 

W piątek 27 marca w godzinach 8:00-9:00 odbędzie się lekcja informatyki dla klasy 4 w formie wideokonferencji. Link do lekcji przesłałem uczniom i rodzicom w wiadomości przez dziennik Vulcan oraz na konta e-mail uczniów.  Należy go wpisać w przeglądarce internetowej a następnie zarejestrować się podając swoje imię, nazwisko i adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz się. Dobrze byłoby, gdyby komputer wyposażony był w głośniki, mikrofon i kamerkę (przynajmniej głośniki, aby słyszeć nauczyciela i w mikrofon aby mówić do nauczyciela).

 

Proszę uczniów klas 4 o wykonanie do 25 marca zadania:

Zadanie  Znajdź w różnych źródłach informacje dotyczące początków Internetu w Polsce. Napisz w edytorze tekstu kilkuzdaniową notatkę na ten temat.

Plik z notatką przesyłamy na adres e-mail:  prace.domowe@op.pl   W tytule wiadomości wpisujemy imię, nazwisko i klasę ucznia.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
    Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 49 78

Galeria zdjęć