Nawigacja

PRZYRODA

KLASA IV

 

 

25.06.2020

Dzień dobry.

Temat. Poznajemy różne drzewa – obserwacje terenowe.

Zapoznaj się z tekstem i ilustracjami dotyczącymi drzew iglastych i liściastych z podręcznika str. 188-191,

a następnie wykonaj ćwiczenie 3 str. 114.

Życzę udanych obserwacji.

 

 

23.06.2020

Dzień dobry.

Temat. Jakie drzewa rosną w lesie?

Przeczytajcie tekst z podręcznika str. 187-192, szczególnie zwracając uwagę na charakterystyczne cechy drzew iglastych i liściastych , a następnie wykonajcie ćwiczenia 1, 2, 4, 5 str. 113-115.

 

9.06.2020

Dzień dobry.

Temat. Test - „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie”

Zajęcia na Teams godz. 10.00

Link do testu umieszczę na kanale ogólnym, na Teams.

Test będzie aktywny 2 godziny.

Pozdrawiam i życzę powodzenia!

 

04.06.2020 

Temat. Podsumowanie działu „Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie”

Spotkanie na Teams o godz. 11.00

1. Zapisz temat w zeszycie
2. Przeczytaj podsumowanie działu 7 podręcznik str.202-204

3. Wykonaj ćw. 1-5 str.120- 122 zeszyt ćwiczeń

We wtorek (9.06) - test z działu 7.

Pozdrawiam!

 

28.05.2020

Temat. Na łące

Pozdrawiam i zapraszam na spotkanie na Teams godz. 11.00

 

26.05.2020

Dzień dobry

Temat. Poznajemy organizmy różnych warstw lasu

Zajęcia na Teams godz. 10.00. Materiały z lekcji w Notatkach zajęć.

Pozdrawiam!

 

21.05.2020

Dzień dobry

Temat. Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki

Zajęcia na MS Teams godz. 11.00. Materiały z lekcji w Notatkach zajęć.

Zadanie domowe

Obejrzyjcie film przyrodniczy:

Życie lasu – bogactwo przyrodnicze

https://www.youtube.com/watch?v=awlwB3-r9eU

W trakcie oglądania filmu, wypiszcie nazwy organizmów występujących w poszczególnych warstwach lasu.

Pozdrawiam!

 

19.05.2020

Temat. Warunki życia na lądzie

Pozdrawiam i zapraszam na spotkanie na MS Teams godz. 10.00

 

14.05.2020

Temat. Test – warunki życia w wodzie

O godz. 11.00 spotykamy się na MS Teams. Otrzymacie tam wskazówki dotyczące testu.

Link do testu z przyrody poniżej. Link będzie aktywny, po godz. 11.00,  przez 2 godziny.

 https://www.testportal.pl/test.html?t=rhd4xVPmD7Qq

Pozdrawiam HJ

 

12.05.2020

Dzień dobry.

Temat. Poznajemy warunki życia w jeziorze.

Zajęcia na platformie Microsoft Teams godz. 10.00

Materiałów do lekcji szukaj: NOTES ZAJĘĆ - NOTATKI ZAJĘĆ - ŻYCIE W JEZIORZE

Przypominam w czwartek - 14.05 Test - Warunki życia w wodzie (tematy 1-3)

Pozdrawiam HJ

 

 

7.05.2020

Dzień dobry.

Temat. Poznajemy rzekę.

Przeczytaj w podręczniku str. 166- 170 (przyjrzyj się dokładnie ilustracjom)

Przepisz do zeszytu:

1. Wyróżniamy trzy odcinki rzeki: górny, środkowy, dolny.

2. Odcinki rzeki różnią się między sobą:

- kształtem i szerokością koryta

- pokryciem dna

- szybkością i ilością płynącej wody

- ilością i różnorodnością występujących organizmów

3. Wyjaśnij pojęcia: (skorzystaj ze słowniczka na końcu książki)

źródło-

ujście-

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zad. 1, 2, 3/103-104

Naucz się i nie odsyłaj!

Pozdrawiam i zapraszam na spotkanie na Teamsie godz. 11

 

5.05.2020

Dzień dobry. 

Spotkanie na TEAMSIE  o 10.00

Temat: Poznajemy warunki życia w wodzie.

Przeczytaj w podręczniku str. 162-165

Przepisz do zeszytu notatkę.

1. Warunki życia w wodzie

- duży opór

- ograniczona ilość tlenu i światła

- niewielkie wahania temperatury

2. Przystosowania zwierząt do życia w wodzie: opływowy kształt ciała, pokrycie ciała śluzem, płetwy lub palce spięte błoną pławną, pobieranie tlenu za pomocą skrzeli lub całą powierzchnią ciała.

3. Plankton - drobne rośliny i zwierzęta, które nie potrafią samodzielnie przeciwstawić się prądom wody i są unoszone w toni wodnej.

Wykonaj do tego tematu w zeszycie ćwiczeń zad. 1-4 str.101-102

Proszę  nauczyć się  powyższego materiału. Zadania zachowaj do kontroli. Nie wysyłaj do sprawdzenia.

Pozdrawiam HJ

 

 

30.04.2020

Temat. Sprawdzamy swoją wiedzę z działu 6.

Witajcie link do sprawdzianu z przyrody

 

https://www.testportal.pl/test.html?t=52MeGSKaQnME

Link będzie aktywny do godziny 17.00 Szczegóły na skype.

Pozdrawiam HJ

 

28.04.2020

Witajcie.

Spotykamy się na skype godz. 10.00

Temat: Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy - podsumowanie działu 6.

Cele: Utrwalenie wiadomości o elementach krajobrazu.

Przeczytaj dokładnie Podsumowanie działu 6, s. 159/160 z podręcznika.

Wykonaj ćwiczenia 1-5/s. 98-99(zeszyt ćwiczeń).

Nie przesyłaj zadań do sprawdzenia.

W czwartek (30.04) sprawdzian z działu "Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy".

Pozdrawiam HJ

 

 

23.04.2020

Przyroda klasa IV - Spotkanie na skype godz. 10.30

Temat. Obszary i obiekty chronione

1. Zapisz w zeszycie temat: Obszary i obiekty chronione.

2. Przeczytaj z podręcznika rozdział o takim samym tytule, jak zapisany temat lekcji (str. 155 – 158).

3. Przepisz do zeszytu notatkę i wykonaj wskazane ćwiczenia.
Formy ochrony przyrody w Polsce
a. parki narodowe
b. parki krajobrazowe
c. rezerwaty przyrody
d. pomniki przyrody

4. Obejrzyj mapę z podręcznika str. 157 a następnie zapisz w zeszycie nazwy parków narodowych, rezerwatów przyrody i pomników przyrody, które znajdują się w naszym regionie (nasze województwo i jego najbliższa okolica, wystarczy po jednym przykładzie).

5. Na czym polega ochrona ścisła, a na czym ochrona czynna?
Przeczytaj jeszcze raz odpowiedni fragment z podręcznika (str. 156), a następnie wykonaj ćw. 3 str. 97 z zeszytu ćwiczeń.
6. Jak należy się zachowywać na obszarach chronionych?
Przeczytaj jeszcze raz fragment z podręcznika (str. 158) i wykonaj ćw. 4 str. 97 z zeszytu ćwiczeń.

Na podsumowanie - obejrzyj film „Przeżyj to! Polskie parki narodowe – Bieszczadzki Park Narodowy. Na pewno się Wam spodoba.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz1c86Bfzaw

Pozdrawiam HJ

 

21.04.2020

Witam!

Temat. Krajobraz wczoraj i dziś.

1. Pamiętasz, krajobraz naturalny jest niezmieniony przez działalność człowieka a krajobraz kulturowy powstaje wskutek częściowego lub całkowitego przekształcenia krajobrazu naturalnego przez człowieka

(rolniczy, przemysłowy, miejski). Tego nie zapisuj.

2.  Krajobraz naturalny stopniowo był zamieniany na krajobraz kulturowy. Związane to było z rozwojem rolnictwa, budowaniem osad oraz stopniowym rozwojem przemysłu. Te dwa zdania przepisz do zeszytu.

3. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 151-154.

4. Zapisz w zeszycie: Nazwy miejscowości pochodzą między innymi od: położenia, nazwiska założyciela, zawodu uprawianego niegdyś przez mieszkańców  lub dni targowych w tygodniu.

5. Praca domowa - krótko opisz 3 najciekawsze miejsca w twojej najbliższej okolicy, które warto zobaczyć.

Dla chętnych - spróbuj wyjaśnić pochodzenie nazwy miejscowości - Huta Mińska.

Zadania zachowaj do kontroli, nie przesyłaj ich do mnie.

Miłej pracy. Pozdrawiam HJ

 

16.04.2020

Witam Was Uczniowie klasy IV.

Zadania na dzisiaj.

Temat. Wody słodkie i wody słone.

1. Dokładnie przeczytaj tekst z podręcznika str. 147-150

2. Obejrzyj film – link poniżej

https://epodreczniki.pl/a/film/D1B8S4moR

3. Na podstawie filmu i tekstu w podręczniku, narysuj w zeszycie schemat przedstawiający podział wód występujących na Ziemi

Oglądając film włącz napisy, będzie łatwiej zapamiętać, można także film zatrzymać, aby zanotować potrzebne informacje.

 4. Następnie wykonaj interaktywne ćwiczenia multimedialne. Znajdują się one tu

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/DPGLpKLm1

W przypadku trudności możesz skorzystać z podpowiedzi lub sprawdzić odpowiedź.  

5. Praca domowa – ćw. 1-5 str. 92-93. 

Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo. Do szybkiego zobaczenia. HJ

 

7.04.2020

Dzień dobry.

Dzisiaj poznacie kolejny element krajobrazu - skały.

Temat. Czy wszystkie skały są twarde?

1. Przeczytaj dokładnie temat w podręczniku str. 144 - 146.

2. Obejrzyj zdjęcia przedstawiające podstawowe skały występujące w naszym otoczeniu. Zwróć uwagę na opisy skał.

3. Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj notatkę do lekcji.

 

1) Skały dzielimy na trzy grupy ze względu na to, jak mocno są ze sobą związane minerały tworzące daną skałę. Wymień rodzaje skał, obok zapisz po dwa przykłady tych skał.

2) Uzupełnij zdania.

Do najważniejszych składników gleby należą:

a) 

b)

c) 

d)

Z rozłożonych szczątków organizmów powstaje ... .

Im grubsza jest warstwa próchnicy, tym .... jest gleba.

4. Praca domowa - ćw. 1-3 str.90-91

Zachowajcie wykonane zadania do kontroli.

Pozdrawiam HJ

 

2.04.2020

Dzień dobry.

Na dzisiejszej lekcji poznacie formy terenu, które są elementami krajobrazu.

Temat. Poznajemy formy terenu.

1. Zapisz temat lekcji.

2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 141-142. Zwróć uwagę na zdjęcia i ich opisy.

3. Wykonaj notatkę

1) Wymień elementy wzniesienia.

2) Podaj nazwy wypukłych form terenu, opisz jedną z nich.

3) Narysuj uproszczony rysunek doliny, zaznacz elementy jej  budowy.

4) Wymień wklęsłe formy terenu, czym się od siebie różnią.

4. Podsumowanie  - rozwiąż krzyżówkę.

Krzyzowka.docx

Krzyżówkę można wydrukować lub przerysować do zeszytu.

Pozdrawiam HJ

 

 

31.03.2020
Witam.

Dzisiejsza lekcja dotyczy KRAJOBRAZU.

1. Przeczytaj dokładnie temat Co to jest krajobraz? w podręczniku str. 138 -140

2. Przeanalizuj zdjęcia przedstawiające różne krajobrazy, zwróć uwagę na ich charakterystyczne elementy.

3. Wykonaj notatkę do lekcji.

1) Co to jest krajobraz?

2) Jakie elementy należy uwzględnić w opisie krajobrazu?

3) Rodzaje krajobrazów

a) naturalny

- górski,  …

- leśny, …..

- bagienny, …

b) kulturowy

- rolniczy, …

- przemysłowy, …

- miejski, …

W miejsce kropek (…) wpisz po dwa przykłady elementów charakterystycznych dla podanego krajobrazu

 4. Na podsumowanie, opisz krótko krajobraz najbliższej okolicy.

 

Otrzymałam już kilka plakatów "Jak dbać o swoje zdrowie?". Ciekawe prace. Gratuluję. Oceny w dzienniku.

Pozdrawiam HJ

 

24.03.2020

Witam Was Drodzy Uczniowie klasy IV.

Temat. Jak dbać o swoje zdrowie?

Mam nadzieję, że w minionym tygodniu dzielnie trenowaliście testy przyrodnicze. Dziękuję Wam za każdy, nawet niewielki wysiłek. Na ten tydzień (23-27.03) przygotowałam nowe zadania. W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości z działu Odkrywamy tajemnice zdrowia, zapoznajcie się dokładnie z materiałami umieszczonymi na podanej stronie link poniżej. Znajduje się tam wiele przydatnych informacji dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych, następnie wykonajcie plakat pod hasłem "Jak dbać o swoje zdrowie". W czwartek wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń-str. 83-85(tyle ile potraficie).

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-dzialu-ii-zdrowy-tryb-zycia/DZcTlDXnD

 

 

Pozdrawiam. Dbajcie o siebie i innych. Do szybkiego zobaczenia. 

 

16.03.2020

Dzień dobry.

Drodzy uczniowie zachęcam Was do utrwalenia wiadomości z przyrody i samokontroli swoich osiągnięć. Zamieszczam link do testów w przyrody.

https://www.ces.edu.pl/archiwum-testow/przyroda

 

Wybierz konkurs: Multitest, Gaileo lub Albus, klasę IV szkoły podstawowej i rok 2019. Rozwiązania zapisz w zeszycie. Powodzenia

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
    Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 49 78

Galeria zdjęć