Nawigacja

Rozkład dnia

 

7.00-8.30

 BAWIMY SIĘ

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne wg pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

 

8.30-9.00

BAWIMY SIĘ I PRZYGOTOWUJEMY DO ŚNIADANIA

Ćwiczenia poranne ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela oraz zabawy dowolne. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

 

9.00-9.30

 JEMY ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

 

9.30-10.30

 UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane w oparciu o podstawę programową, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

10.30-10.45

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA (na spacer, plac zabaw)

 Zabawy dowolne oraz czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze.

 

 10.45-11.45

 BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.

   (W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali)

 

11.45-12.00

 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

 

12.00 – 12.45

  JEMY OBIAD

   Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

12.45-13.00

 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO LEŻAKOWANIA

    Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, samoobsługowych, mycie zębów.

 

13.00-14.30

ODPOCZYWAMY

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

 

14.30-14.45

 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i  przygotowaniem do posiłku.

 

14.45-15.00

 PODWIECZOREK

 15.00-17.00

 BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, organizacja gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój psychoruchowy  dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania, zajęcia muzyczne lub plastyczne, zabawy na świeżym powietrzu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
    Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 49 78

Galeria zdjęć