Nawigacja

 • Zdalna edukacja do 26.04.2020

  Zdalna edukacja do 26.04.2020

  Szanowni Państwo!

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach. Stosowne rozporządzenie podpisano 09.04.2020 roku.

  Dzisiaj 10.04.2020 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał kolejne rozporządzenie.  Na jego mocy Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, na 21 dni przed nowym terminem egzaminu, ogłosi komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2019/2020, w tym egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym. 

  Ponadto Minister Edukacji ustalił, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej men.gov.pl.

  W związku z powyższym ustalenia przekazane we wcześniejszym komunikacie dyrektora szkoły pozostają bez zmian.

  Piotr Matzanke

 • REKRUTACJA 2020/2021
  09.04.2020

  Moduł REKRUTACJA 2020/2021 został zmodyfikowany

 • REKRUTACJA 2020/2021
  09.04.2020

  Moduł REKRUTACJA 2020/2021 został zmodyfikowany

 • Świąteczne Życzenia!

  Świąteczne Życzenia!

  Szanowni Państwo,

  W tym szczególnym czasie pragniemy złożyć Państwu oraz dzieciom najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Aby najbliższe dni dały Wam wytchnienie oraz przepełniły Was miłością i radością. Przesyłamy moc ciepłych myśli w Waszą stronę Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci. WESOŁYCH ŚWIĄT!

   

  Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie.

 • MAZOWIECKA POLICJA APELUJE

  MAZOWIECKA POLICJA APELUJE

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

   

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

  Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

  Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

  Wyłączeni z tego obowiązku będą:

  - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

  - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

   

  Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

   

  Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

  Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

  Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

  Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

   

  Drodzy uczniowie!
  Mazowiecka Policja apeluje:

   

  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

  Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

  Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

  Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

  Unikajcie miejsc publicznych!

  Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 • 01.04.2020 30 działań, które pozwolą zadbać o siebie i siebie nawzajem podczas wspólnych zmagań z globalnym kryzysem
 • Próbny Egzamin Ósmoklasisty

  Próbny Egzamin Ósmoklasisty

  Alternatywny link do pobierania arkuszy:

  https://okemagazyn.blob.core.windows.net/e8probny/e8arkusze.html

   

  Szanowni Państwo,

  W dniach od 30 marca do 1 kwietnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

  Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  ·30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski

  ·31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka

  ·1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne

  Wskazane jest, aby uczniowie –po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

   

 • ePodreczniki LOGOWANIE
  26.03.2020

  Szanowni Państwo,

  Równolegle ze stroną szkolną ruszmy z działalnością na platformie ePodręczniki. W najbliższym czasie dostaniecie Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego wiadomość zawierającą login i hasło do pierwszego logowania dla ucznia. Prosimy aby uczniowie zalogowali się zgodnie z poniższą instrukcją.

  POBIERZ W PDF

 • Komunikat

  Komunikat

  Szanowni Państwo!

  Po trudnym pierwszym tygodniu porządkujemy swoją pracę  w ciągu tygodnia i kolejnych, w następujący sposób.:

  1. Będziemy zamieszczać materiały na stronie szkoły, w swoich zakładkach  w rytmie wyznaczonym przez  ustalony na II semestr plan lekcji, dla każdej z klas i każdego nauczyciela. (Można powiedzieć, że lekcje odbywać się będą zgodnie  z planem ale zdalnie.) Materiały zamieszczać  będziemy do godziny 10:00 w dniu, w którym realizowane są zajęcia.

  • Przy zamieszczaniu materiałów uwzględnimy ich objętość, stopień trudności, zróżnicujemy rodzaj pracy tak,  by nie dominowała praca przed ekranem, pamiętać będziemy,  że to nie jedyne lekcje w tym dniu dla dziecka.

  2. Po zamieszczeniu materiałów:

  • Pozostaniemy online,  do dyspozycji  uczniów, rodziców, którzy mogą nam  zadawać pytania, zgłaszać problemy.
  • W miarę możliwości czasowych, sprzętowych, sieciowych będziemy odpowiadać na te problemy za pomocą poczty, rozmów na skypie.
  • Część z nas poprowadzi zaplanowane lekcje,  konsultacje, spotkania z dziećmi online za pomocą poczty, rozmów na skypie, z własnej inicjatywy będziemy kontaktować się z dziećmi udzielając im wsparcia.
  • Po 15:00 rozpoczniemy zamieszczanie materiałów na kolejny dzień, tak by znalazły się na stronie  do 10:00 kolejnego dnia.

  3. Ocenianie odbywać się będzie tyko w granicach obowiązujących w szkole zasad oceniania i z uwzględnieniem warunków w jakich obecnie realizowane są  zajęcia. W wielu miejscach odstąpimy od wystawiani ocen zastepując je informacją zwrotną.

  Taki porządek pozwoli Państwu  zaplanować i zorganizować Waszą pracę i naukę dzieci w domach.

  Do środy wszyscy nauczyciele przeorganizują  swoją pracę zgodnie z powyższymi ustaleniami.

  Piotr Matzanke

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

   

  Szanowni Państwo,

   

  Zgodnie z dzisiejszym komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że Szkoła zawiesza zajęcia w oddziałach przedszkolnych i oddziałach szkoły podstawowej w następującym trybie;

  • Jutro i pojutrze, to jest 12 i 13 marca, dla dzieci i uczniów, których rodzice nie mogą zorganizować opieki w domu, prowadzone będą zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej i w łączonych grupach oddziałów przedszkolnych,  
   • W tych dniach szkoła nie zapewni posiłków dzieciom z oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej.
   • Prosimy o informowanie wychowawców o potrzebie zorganizowania opieki w tych dniach.
  • Od poniedziałku 16.03.2020 do dnia 25.03.2020 (środa) w szkole i oddziałach przedszkolnych nie będą się odbywały żadne zajęcia.

  Apeluję, aby w zaistniałej sytuacji dołożyć starań do zapewnienia opieki dzieciom w domach rodzinnych, unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

   

  Ta przerwa w zajęciach to nie są wakacje, to jedno z działań zmierzające do ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa!

   

  Kolejne informacje przekazywane będą przez komunikaty na stronie szkoły www.sphuta.edu.pl oraz za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie przez wychowawców.

   

  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

   

   

   

 • Koronawirus – co musisz wiedzieć?

  Koronawirus – co musisz wiedzieć?

  Szanowni Państwo,

  przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

  https://www.gov.pl/web/koronawirus

  Zachęcamy również do odwiedzania strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim:

  http://minsk.psse.waw.pl/


 • OPIEKA STOMATOLOGICZNA

  OPIEKA STOMATOLOGICZNA

  Szanowni Państwo!

   

  Informuję, że w  oparciu o "Porozumienie współpracy" w zakresie opieki stomatologicznej zawarte pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a SPZOZ w Mińsku Mazowieckim od dnia 03.03.2020 uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Hucie Mińskiej zostali objęci opieką stomatologiczną w  gabinecie stomatologicznym w Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce, w każdy wtorek od 9.00 do 11.00.

  W imieniu Kierownika Poradni Stomatologicznej Pani lek. med. Dorota Zawadka - Zielińska, zapraszam do korzystania z usług gabinetu. 

  W miesiącu marzec 2020 zapisy  na wizyty dentystyczne dokonywane są w sekretariacie szkoły w Hucie Mińskiej do każdego piątku.  Dalej zapisy będą prowadzone w gabinecie.

   

  Piotr Matzanke

 • KOMUNIKAT DYREKTORA

  KOMUNIKAT DYREKTORA

  Szanowni Państwo.

  W związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowań spowodowanych nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) informuję, że na bieżąco monitorujemy wszystkie informacje o zagrożeniu. Regularnie sprawdzamy komunikaty na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Stosujemy się do aktualnych zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Oświaty.

  W szkole została opracowana procedura postępowania dla pracowników szkoły w przypadku pozyskania informacji o zachorowaniu na chorobę zakaźną. Procedura i sposób reakcji nauczycieli na zagrożenie choroba zakaźną zostały „sprawdzone w boju”. (W czerwcu 2019 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim potwierdził przypadek zakażenia Meningokokami u dziecka w naszym przedszkolu.) Całość działań podejmowanych w tym czasie przez nauczycieli i pracowników szkoły zyskała pozytywną opinię przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim.

  W ostatnim tygodniu do dnia dzisiejszego podjęto dodatkowe kroki:

  • Zdezynfekowano pomieszczenia korytarza i sal oddziałów przedszkolnych.

  • Zakupiono dodatkową ilość środków higienicznych i rozdysponowano do użytku.

  • Wydrukowano i wywieszono dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu mycia rąk.

  • Nauczyciele klas młodszych przekazują dzieciom zasady zachowania higieny, (dzieci ćwiczą mycie rąk, kichanie w rękaw itp.)

  • Nauczyciele klas starszych przypominają te same zasady uczniom klas 4-8.

  • Sprzątanie pomieszczeń szkolnych odbywa się na bieżąco w ramach dostępnych sił i środków.

  Podkreślam, że działania, które aktualnie są w tej sprawie podejmowane, mają charakter profilaktyczny.

  Jeśli zajdzie taka potrzeba dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżąco na stronie szkoły www.sphuta.edu.pl, poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie. Jedynymi osobami upoważnionymi do przekazywania komunikatów  w tej sprawie jest dyrektor szkoły i wychowawcy klas oraz oddziałów przedszkolnych.

   

  Piotr Matzanke

  PROCEDURA CHOROBY ZAKAZNE.pdf

   

   

   

 • REKRUTACJA 2020/2021
  17.02.2020

  Moduł REKRUTACJA 2020/2021 został zmodyfikowany

 • Wyjazd dla zwycięzców konkursów papieskich

  Wyjazd dla zwycięzców konkursów papieskich

  W dniu 5 lutego 2020 roku,  trzech uczniów naszej szkoły – Konrad Miąsek, Kacper Pustoła i Kacper Romanyszyn z kl. 8 pod opieką p. Doroty Kameli i p. Ireny Nowak,  wraz z 38 uczniami ze szkół powiatu mińskiego, udali się na wycieczkę do Warszawy. Została ona zorganizowana jako dodatkowa nagroda dla laureatów konkursów Powiatowego Dnia Papieskiego z 2018 i 2019 roku. Trzy szkoły –  Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, Szkoły Salezjańskie z Mińska Mazowieckiego i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Mińska Mazowieckiego, organizatorzy dni papieskich, od wielu lat współpracują z Muzeum  Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach tej współpracy, a także z okazji tegorocznych wydarzeń, tzn. 100-nej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II i beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia,  zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej i  Muzeum  Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajdującego się w Świątyni Opatrzności na warszawskim Wilanowie. W Domu Arcybiskupów mieliśmy zaszczyt spotkać się z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, który zapoznał nas z historią pałacu. Ksiądz kardynał nawiązał też do prymasa Wyszyńskiego i ks. Karola Wojtyły, do tego, jak, gdzie i kiedy skrzyżowały się ich drogi. Na koniec audiencji dostaliśmy od ks. kardynała pamiątkowe obrazki i cukierki oraz zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

  Następnie udaliśmy się do Świątyni Opatrzności Bożej. Zafascynowała nas ogromna kubatura budynku i ilość zgromadzonych relikwii. Przed muzeum przywitał nas zastępca dyrektora ds. muzealnych, Pan Piotr Dmitrowicz, historyk, który poinformował nas, że ekspozycja główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajduje się w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej na wysokości 26 metrów. Zajmuje ona około 2000 m² powierzchni. Ramy czasowe obejmują okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana Wyszyńskiego) do 2005 roku (śmierć Jana Pawła II).  Naszymi przewodnikami po wystawie byli:  dr Edgar Sukiennik, historyk, pracownik działu merytorycznego, dr Justyna Majewska, historyk, pracownik działu merytorycznego,  mgr Anna Jasińska, psycholog, pracownik działu edukacji i mgr Julian Adamczyk, socjolog, pracownik działu edukacji – opiekun i koordynator naszego wyjazdu. Pracownicy muzeum w ciekawy sposób i z wielką pasją opowiadali o historii życia i dokonaniach dwóch wielkich Polaków – ludzi Kościoła, Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego na tle  wydarzeń  historyczno-politycznych.  Dowiedzieliśmy się jaki wpływ na losy Kościoła, zachowanie wiary i obalenie komunizmu w  Polsce mieli patroni muzeum.  Ekspozycja muzealna wywarła na nas ogromne wrażenie, ponieważ połączone zostały różne formy wystawowe i multimedialne, prawdziwie na miarę XXI wieku.

  Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom muzeum, szczególnie Panu  Dawidowi Machajowi  - Zastępcy Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i Julianowi Adamczykowi - pracownikowi działu edukacji, dzięki którym nasz wyjazd doszedł do skutku.

   Irena Nowak -organizator

 • Ferie 2020 z RC Mazovia

  Ferie 2020 z RC Mazovia

  Klub Sportowy RC Mazovia zaprasza w drugim tygodniu ferii (od 17.02 do 20.02.2020) na zajęcia Rugby. Treningi odbywać się będą na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej,  w poniedziałek od 9:00 do 10:30, wtorek od 9:00 do 10:30, środę od 9:00 do 10:30. W czwartek planowany jest wyjazd na turniej Rugby Tag do Janowa. Zapraszamy.

  RC Mazovia

 • Etap diecezjalny konkursu „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”

  Etap diecezjalny konkursu „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”

  Dnia 16 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2, im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej  w Słupnie k. Radzymina odbył się etap diecezjalny konkursu „Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności”, w którym brali udział nasi uczniowie z klasy 8 – Kacper Romanyszyn i Konrad Miąsek. Mimo, że medali nie przywieźliśmy, to, jak powiedział ks. bp Marek Solarczyk, wszyscy uczestnicy (a było ich 97) są zwycięzcami, bo zmierzyli się z szerokim zakresem materiału, własnym stresem oraz zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę. Dziękujemy chłopcy za reprezentowanie naszej szkoły na forum diecezji.

  Irena Nowak

 • Jasełka w kościele MBNP w Hucie Mińskiej

  Jasełka w kościele MBNP w Hucie Mińskiej

  W niedzielę 12 stycznia 2020 roku klasa 5, pod kierunkiem p. Ireny Nowak, wystawiła jasełka bożonarodzeniowe w kościel parafialnym w Hucie Mińskiej. Mimo, że nie było dekoracji i scenariusz został "okrojony", to wierni uczestniczący w Eucharystii i oglądający przedstawienie byli zachwyceni, wręcz wzruszeni występem uczniów. Kochani uczniowie klasy 5 dziękuję za Wasze zaangażowanie i występ zarówno w szkole, jak i w kościele - Irena Nowak

 • AUTOBUS SZKOLNY

  AUTOBUS SZKOLNY

  Informuję, że od 02.01.2020 w dni nauki szkolnej będzie kursował autobus dowożący uczniów z miejscowości Wólka Iłowiecka, Grabina do Szkoły w Hucie Mińskiej. Przewozy dzieci organizuje firma "USŁUGI TRANSPORTOWE PRZEWÓZ OSÓB - Bogdan Raniszewski; 07-200 Wyszków; ul. Janusza Korczaka 12". Autobus kursował będzie zgodnie z powyższym rozkładem. Przejazd odbywać się na podstawie ważnego biletu miesięcznego. Dzieci - uczniowie, którym Gmina Mińsk Mazowiecki zgodnie Ustawą Prawo Oświatowe jest zobowiązana zapewnić bezpłatny dowóz otrzymają bilety w sekretariacie szkoły, w pierwszych dniach stycznia.

   

  Trasa_dowozu_MAPA.pdf

 • Mikołajki w Siedlcach.

  W dniu 3 grudnia 2019 roku 47 uczniów klas 4-8 z naszej szkoły wraz z opiekunami świętowali mikołajki w kręgielni FACTORY i kinie Helios w Siedlcach. Do kina dotarliśmy o godzinie 9:00 i w dwóch grupach oglądaliśmy dwa filmy: "Był sobie pies 2" i "Kraina Lodu" w 3D. Uczniowie mogli wybrać seans filmowy. Następnie o 11:30 dotarliśmy do kręgielni, by tam uczestniczyć w warsztatach kulinarnych - Święto pizzy". Część uczniów bawiła się w kręgielni, a druga połowa brała udział w warsztatach. Potem była zamiana grup. Każdy uczestnik sam wałkował ciasto, układał na podkładzie składniki wedle uznania, doprawiał i ozdabiał. Następnie podpisane pizze trafiły do pieca by w wysokiej temperaturze (ponad 300 stopni) upiekły się i trafiły na stół. Uczniowie doskonale sobie poradzili z wyzwaniem, pizze były pyszne, piękne, jedyne w swoim rodzaju.

  Jako wychowawcy i nauczyciele SP w Hucie Mińskiej jesteśmy dumne, że nasi uczniowie po raz kolejny zostali pochwaleni przez obsługę lokalu za posłuszeństwo wobec opiekunów, kulturę osobistą i kulturę spożywania posiłków.

  Ja osobiście dziękuję naszym uczniom i koleżankom z pracy za postawę koleżeńską wobec siebie i miło spędzony czas.

  Opracowała HBK

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
  Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 49 78

Galeria zdjęć